פרקים באקולוגיה, לקט מאמרים בנושא: יחסי גומלין בין אורגניזמים


מורה , תלמיד .
מיועד ל:
ספר לימוד
אפיון:
רגיל
סוג חינוך:
מל"מ האוניברסיטה העברית
גוף מפתח:
ביולוגיה
מקצוע:
ממ"ד , ממלכתי .
מיגזר:
אוכלוסיה:
חטיבה עליונה
חטיבות גיל:
י-יב
כיתות:
קובץ מאמרים בנושאי יחסי גומלין, למורה ולתלמיד הספר כולל מאמרים שלוקטו ממקורות שונים ועוסקים ביחסי גומלין בין פרטים באוכלוסיות ובין קבוצות אוכלוסייה בבית הגידול. במקצת מן המאמרים בעיות הנוגעות למעורבות האדם בטבע ולהשפעתו על הסביבה. הספר מיועד להיות חומר עזר בהוראה וחומר לקריאה עצמית על ידי תלמידי החטיבה העליונה.
תאור:
126
מס' עמודים:
תשנ"ז
שנה:
ידין עילם
ת.ד. 39097 ירושלים מיקוד:91390
טלפון 08-9232717
פקס 08-9231484

מפיץ:
45.1 ש''ח

עלות: