מדור לדור - חלק א'


תלמיד
מיועד ל:
ספר
אפיון:
רגיל
סוג חינוך:
ת"ל
גוף מפתח:
היסטוריה
מקצוע:
ממ"ד
מיגזר:
אוכלוסיה:
יסודי
חטיבות גיל:
ו
כיתות:
ספר ובו ארבעים ושלושה פרקים בהיסטוריה, הפותחים בהתנחלות השבטים בארץ ישראל ומסתיימים בשרפת בית המקדש השני על ידי הרומאים. לפרקים הוצמדו קטעי מקורות, הצעות לעיון ולדיון ודפי פעילות מגוונים. בכל פרק - סיכום ומאגר שאלות בשלוש רמות של למידה. הטקסט בספר מלווה במפות, בתמונות ובאיורים. בספר קובצו כל החוברות לכיתה ו', אגב מתן תשומת לב מיוחדת לכיתות הטרוגניות. הערה: הספרים לכיתה ו' מיועדים גם לכיתות ז' שבהן מתחילים ללמוד היסטוריה.
תאור:
378
מס' עמודים:
תשנ"א
שנה:
מעלות
קרליבך 29 תל אביב
טלפון 03-5614121
פקס 03-5611996

הזמן פריט ממפיץ זה
מפיץ:
40.54 ש''ח

עלות: