מדור לדור - חלק ב'


תלמיד
מיועד ל:
ספר לימוד
אפיון:
רגיל
סוג חינוך:
ת"ל
גוף מפתח:
היסטוריה
מקצוע:
ממ"ד
מיגזר:
אוכלוסיה:
חטיבת ביניים
חטיבות גיל:
ז
כיתות:
בספר - ארבעים ושמונה פרקים בהיסטוריה כללית ובתולדות עמנו. הספר פותח במעבר היהודים מירושלים ליבנה ובתיאור שקיעתה של האימפריה הרומית ומסיים בפתחה של העת החדשה ובמשבר של גירוש ספרד. לפרקים צמודים קטעי מקורות, תמונות ומפות, וכן דפי פעילות. הושם דגש על קריאות הטקסט, על מיקוד תוכן הפרק ועל שאלות ברמות קושי שונות, כדי שהספר יתאים להוראה בכיתות הטרוגניות.
תאור:
480
מס' עמודים:
תשנ"ג
שנה:
מעלות
קרליבך 29 תל אביב
טלפון 03-5614121
פקס 03-5611996

הזמן פריט ממפיץ זה
מפיץ:
37.04 ש''ח

עלות: