נמצאו 26 פריטים
מיגזר כיתות אפיון מיועד ל מקצוע חומר הלמידה
ממ"ד , ממלכתי .
ב
מדריך למורה
מורה
מולדת וחברה
איש איש וביתו
ממ"ד
יא-יב
ספר לתלמיד
תלמיד
תורה שבעל-פה
אישות ומשפחה
ממ"ד
ב
סרט
תלמיד
מולדת וחברה
במשפחה - "מה לעשות?"
ממ"ד
ב
מדריך למורה
מורה
מולדת וחברה
במשפחה
ממ"ד
ב
מרכז למידה
כיתה
מולדת וחברה
במשפחה
ממ"ד
ב
חוברת לתלמיד
תלמיד
מולדת וחברה
במשפחה
ממ"ד
ב
מקראה
תלמיד
מולדת וחברה
במשפחה
ממ"ד
ו-ז
חוברת לתלמיד
תלמיד
תורה שבעל-פה
בת- מצווה
ממלכתי
י-יב
ספר לתלמיד
תלמיד
ביולוגיה
גנטיקה
ממ"ד , ממלכתי .
יא
מקראה
תלמיד
סוציולוגיה
המשפחה המשכיות ותמורות
ממ"ד , ממלכתי .
ט
ספר לימוד
תלמיד
מתמטיקה
הפונקציה הקווית - חלק ג', רמה א'
ממ"ד , ממלכתי .
ט
ספר לימוד
תלמיד
מתמטיקה
הפונקציה הריבועית ועוד, חלק ד', רמה א'
ממ"ד , ממלכתי .
5-3 גן גילאי
מדריך לגננת
גננת
חשיבה ומשחק
חיבורים - תכנית לטיפוח החשיבה לילדים 2-4
ממ"ד
א-ב
מדריך
הורה , יועץ , מדריך , מורה .
כישורי חיים
כישורי חיים, כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים
ממלכתי
א-ב
מדריך
הורה , יועץ , מדריך , מורה .
כישורי חיים
כישורי חיים, כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים


1 2