נכון ל - 04/04/11
הופק ב - 31/05/11
שיעור הניגשים והזכאים מתלמידי י"ב לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים

קבוצת מדרג טיפוח מגזר סמל רשות  רשות מקומית בה גר התלמיד מחזור סיום תלמידי י"ב הגרים ברשות תלמידי י"ב הגרים ברשות ולומדים בה אחוז תלמידי י"ב הגרים ברשות ולומדים בה ניגשים לבגרות הגרים ברשות אחוז ניגשים לבגרות זכאים לבגרות לאחר מועד חורף העוקב שלאחר סיום הלימודים הגרים ברשות אחוז זכאים לבגרות (מהלומדים בי"ב הגרים ברשות)
                       
גבוהה יהודי 50005 תל אביב-יפו תש"ע 3155 2684 85.07% 2908 92.17% 2241 71.03%
גבוהה יהודי 50005 תל אביב-יפו תשס"ט 2976 2550 85.69% 2758 92.67% 2081 69.93%
גבוהה יהודי 50005 תל אביב-יפו תשס"ח 3060 2655 86.76% 2885 94.28% 2145 70.10%
גבוהה לא יהודי 50005 תל אביב-יפו תש"ע 188 177 94.15% 174 92.55% 105 55.85%
גבוהה לא יהודי 50005 תל אביב-יפו תשס"ט 140 134 95.71% 126 90.00% 62 44.29%
גבוהה לא יהודי 50005 תל אביב-יפו תשס"ח 167 160 95.81% 143 85.63% 74 44.31%
בינונית יהודי 40006 חיפה תש"ע 2390 2112 88.37% 2252 94.23% 1678 70.21%
בינונית יהודי 40006 חיפה תשס"ט 2545 2213 86.95% 2400 94.30% 1767 69.43%
בינונית יהודי 40006 חיפה תשס"ח 2614 2297 87.87% 2469 94.45% 1709 65.38%
בינונית לא יהודי 40006 חיפה תש"ע 393 380 96.69% 367 93.38% 239 60.81%
בינונית לא יהודי 40006 חיפה תשס"ט 399 386 96.74% 384 96.24% 250 62.66%
בינונית לא יהודי 40006 חיפה תשס"ח 378 351 92.86% 352 93.12% 195 51.59%
נמוכה יהודי 30007 ירושלים תש"ע 5372 4677 87.06% 4150 77.25% 2643 49.20%
נמוכה יהודי 30007 ירושלים תשס"ט 4925 4275 86.80% 3983 80.87% 2548 51.74%
נמוכה יהודי 30007 ירושלים תשס"ח 4837 4244 87.74% 4034 83.40% 2627 54.31%
נמוכה יהודי 70003 לוד תש"ע 629 351 55.80% 538 85.53% 255 40.54%
נמוכה יהודי 70003 לוד תשס"ט 608 347 57.07% 510 83.88% 247 40.63%
נמוכה יהודי 70003 לוד תשס"ח 575 387 67.30% 516 89.74% 264 45.91%
נמוכה יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תש"ע 235 167 71.06% 228 97.02% 134 57.02%
נמוכה יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תשס"ט 241 161 66.80% 230 95.44% 112 46.47%
נמוכה יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תשס"ח 222 151 68.02% 199 89.64% 120 54.05%
נמוכה יהודי 76000 עכו תש"ע 480 376 78.33% 361 75.21% 221 46.04%
נמוכה יהודי 76000 עכו תשס"ט 411 312 75.91% 330 80.29% 213 51.82%
נמוכה יהודי 76000 עכו תשס"ח 448 357 79.69% 350 78.13% 168 37.50%
נמוכה יהודי 85001 רמלה תש"ע 733 481 65.62% 646 88.13% 322 43.93%
נמוכה יהודי 85001 רמלה תשס"ט 657 431 65.60% 536 81.58% 278 42.31%
נמוכה יהודי 85001 רמלה תשס"ח 687 372 54.15% 586 85.30% 334 48.62%
נמוכה לא יהודי 30007 ירושלים תש"ע 510 504 98.82% 363 71.18% 76 14.90%
נמוכה לא יהודי 30007 ירושלים תשס"ט 446 438 98.21% 337 75.56% 52 11.66%
נמוכה לא יהודי 30007 ירושלים תשס"ח 401 398 99.25% 291 72.57% 74 18.45%
נמוכה לא יהודי 70003 לוד תש"ע 227 *0 0.00% 219 96.48% *48 21.15%
נמוכה לא יהודי 70003 לוד תשס"ט 233 *0 0.00% 215 92.27% 85 36.48%
נמוכה לא יהודי 70003 לוד תשס"ח 209 *0 0.00% 192 91.87% 64 30.62%
נמוכה לא יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תש"ע 83 69 83.13% 81 97.59% *45 54.22%
נמוכה לא יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תשס"ט 61 *42 68.85% 58 95.08% *37 60.66%
נמוכה לא יהודי 10637 מעלות-תרשיחא תשס"ח 84 71 84.52% 76 90.48% *33 39.29%
נמוכה לא יהודי 76000 עכו תש"ע 244 202 82.79% 207 84.84% 117 47.95%
נמוכה לא יהודי 76000 עכו תשס"ט 251 203 80.88% 208 82.87% 114 45.42%
נמוכה לא יהודי 76000 עכו תשס"ח 230 184 80.00% 208 90.43% 134 58.26%
נמוכה לא יהודי 85001 רמלה תש"ע 221 214 96.83% 217 98.19% 60 27.15%
נמוכה לא יהודי 85001 רמלה תשס"ט 176 173 98.30% 172 97.73% 99 56.25%
נמוכה לא יהודי 85001 רמלה תשס"ח 183 176 96.17% 175 95.63% 66 36.07%


הערה: כדי להימנע מהסקת מסקנות סטטיסטיות מוטעות סימנו ב * מספר תלמידים הקטן מ- 50