אתר נתוני בחינות בגרות מספק מידע על השגי בחינות הבגרות על פי מוסד / רשות מקומית ועל שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות מקומית, מגזר ומדרג טיפוח לשנת לימודים אחת.

לצפייה בנתוני בחינות בגרות  


איחזור השגי בחינות הבגרות ניתנת אך ורק לרשויות ומוסדות.

לקבלת מידע על השגי בחינות בגרות בשנת הלימודים תשע"ד למוסדות/רשויות  


נתמך ע"י דפדפני אינטרנט אקספלורר - Internet Explorer