נכון ל - 04/04/11
הופק ב - 31/05/11
דף ריכוז נתונים
שיעור הניגשים והזכאים מתלמידי י"ב לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים
אוכלוסיית העיבוד: רשויות מקומיות אשר מספר תושביהן גדול מ 10,000


קבוצת מדרג טיפוח מחזור סיום תלמידי י"ב הגרים ברשות תלמידי י"ב הגרים ברשות ולומדים בה אחוז תלמידי י"ב הגרים ברשות ולומדים בה ניגשים לבגרות הגרים ברשות אחוז ניגשים לבגרות זכאים לבגרות לאחר מועד חורף העוקב שלאחר סיום הלימודים הגרים ברשות אחוז זכאים לבגרות (מהלומדים בי"ב הגרים ברשות)
                 
גבוהה תש"ע 28209 21008 74.47% 25070 88.87% 18683 66.23%
גבוהה תשס"ט 26521 19868 74.91% 23608 89.02% 17129 64.59%
גבוהה תשס"ח 26326 19725 74.93% 23821 90.48% 16965 64.44%
בינונית תש"ע 22449 15975 71.16% 20420 90.96% 14303 63.71%
בינונית תשס"ט 21717 15501 71.38% 19992 92.06% 13746 63.30%
בינונית תשס"ח 21624 15680 72.51% 20037 92.66% 13177 60.94%
נמוכה תש"ע 37603 30567 81.29% 33348 88.68% 19138 50.89%
נמוכה תשס"ט 35405 28953 81.78% 31512 89.00% 17776 50.21%
נמוכה תשס"ח 35076 28258 80.56% 31505 89.82% 17128 48.83%


הערה: כדי להימנע מהסקת מסקנות סטטיסטיות מוטעות סימנו ב * מספר תלמידים הקטן מ- 50