Home
  education - חינוך


נשיות וגבריות: ייצוגי מִגדָר בספרות

הקדמה:


בכל טופס רשמי שאנו מתבקשים למלא קיימות משבצות המין: ז' או נ'. אנו ממלאים משבצות אלה ללא כל קושי, ממש כשם שאנו ממלאים את המשבצות של שמנו. למה, ולאילו צרכים חשוב ציון המין הביולוגי שלנו? מתי זה הכרחי, מתי זה מזיק ומתי זה מועיל לנו?
מה הקשר בין זכר לגבר מהצד האחד, לבין נקבה לאישה מהצד האחר? "אישה אינה נולדת אישה, היא נעשית אישה" כתבה סימון דה-בובאר. ומה לגבי הגבר? האם אנו נולדים להיות גברים ונשים או שהתרבות, ובכללה הספרות, מבנה את זהותנו המינית? ובמילים אחרות מה בין מין ביולוגי, שאתו אנו נולדים, לבין מִגדָר, אותה זהות מינית נרכשת הנראית לנו כה צפויה ומובנת מאליה?

אף כי שאלות אלה נבחנו בעיקר על ידי נשים במסגרת הביקורת הפמיניסטית של החברה והתרבות לתחומיה, יש מקום - ובעיקר בין מתבגרים צעירים - לבחון אותה באמצעות דיאלוג משותף בין בנות לבנים. מושא הבדיקה גם הוא מן הראוי שיהיה דו צדדי: ייצוגי גבריות וייצוגי נשיות ומערכת היחסים המתקיימת בין נשים לגברים במסגרת מערכת ייצוגים מגדרית זו.

העיסוק הביקורתי בייצוגי מִגדר הינו חלק מהותי ומרכזי בפרויקט דינמי ורב פנים המתקיים בעשורים האחרונים בתחומים שונים של ביקורת התרבות המערבית. במסגרת זו נבדק מחדש, דרך אופני התבוננות שונים ובשיטות פרשניות מגוונות, השיח ההגמוני - המערבי (ואצלנו - האשכנזי), הגברי, הלבן - כשיח המשקף ייצוגים של מה שנראה "טבעי", מובן מאליו ונכון תמיד, בבחינת אמיתות אוניברסליות. בדיקה ביקורתית זו מלווה בחתירה לחשוף את יחסי הכוחות העומדים מאחורי מערכת ייצוגים זו, את "בעלי הרווחים" המעוניינים בשכפולה ואת הקולות המודברים תחתיה או הנדחקים לשוליה.
הקולות הבלתי מיוצגים הללו יכולים להיות קולותיהם של מיעוטים אתניים, של "צבעוניים" שסבלו דיכוי והשפלה במסגרת התרבות המערבית ה"לבנה", של עמים שלמים שהתקיימו תחת שלטון קולוניאליסטי אירופאי במשך מאות שנים, וכן של נשים בתרבויות שונות המתנהלות על פי אמות מידה גבריות פטריארכליות. קולות שונים אלה עשויים לעתים להיפגש וליצור קואליציות סביב מצע אידיאולוגי משותף, אך לעתים הם גם מתפצלים ואף מתנגשים ביניהם.

(לעניין זה את ר' את הפרק "מה רוצה האישה: פמיניזם ופוסטמודרניזם", בספרו של גורביץ', פוסטמודרניזם, דביר ‎1997.)

הספרות, כמו תחומי אמנות אחרים, עשויה לשכפל ולחזק ייצוגי מגדר קיימים, כשם שהיא עשויה לקעקע אותם. כקוראי ספרות אנו עשויים להסכים עם סטריאוטיפים מיניים או לחשוף אותם בתור מה שהם ולפרק את חזותם האוניברסלית.

במסגרת הוראת הנושא יועלו שאלות מרכזיות כגון:


כיצד מיוצגות נשיות וגבריות ביצירות ספרות? אילו תכונות מיוחסות לדמויות גבריות ונשיות ביצירה? האם אלה תכונות סטריאוטיפיות (כגון: נשיות = פסיביות, רכות, רגשנות, נאמנות, תלות, "מלאכיות" אך גם חושניות, ארציות, ערמומיות, שטניות; לעומת גבריות = אקטיביות, קשיחות, שכלתנות, נועזות, עצמאות). ובהמשך לכך, ומה משתמע מחלוקה מעין זאת? באיזו מידה מוגדרות דמויות נשיות ביצירה על פי זיקותיהן כבנות, כרעיות, כאמהות ובאיזו מידה מוגדרות דמויות גבריות על פי תפקודן החברתי-תרבותי?
למעשה כמעט בכל יצירת ספרות אפשר לבדוק שאלות הנוגעות לייצוגי מגדר, אך יש ודאי יצירות שבהן שאלות אלה הן מהותיות יותר.
סיפורת - כגון מעשה החולדה והבור; אובידיוס: פיגמליון; אפוליאוס: אמור ופסיכה; שטיינברג: בת ישראל; בין לבני הכסף; עגנון: שבועת אמונים; גבעת החול; בארון: כעלה נידף; פראדל; אלמוג: מרתה תמתי לנצח; הצטמצמות; פרנקל: דודי ורעי; כהנא-כרמון: במעלה גשר הברווז הירוק; ג' הראבן: רחמים; ו' וולף: אל המגדלור
שירה - ראב: פורטרט של אישה; גולדברג: היית לי כאדמה ברוכה; רביקוביץ: המריונטה; סינדרלה
ובאשר לעיצוב דמויות נשים על-פי הדגם המהופך (נשים חושניות, שטניות וכד') הנה דוגמאות אחדות:
סיפורת - פוקנר: ורד לאמילי; פוגל: חיי נישואים
שירה - הצרפתי: זה לי שנתיים; ביאליק: העיניים הרעבות
דרמה - אווריפידס: מדיאה; סטרינדברג: האב; העלמה יוליה; איבסן: הדה גבלר

ולהפך: האם ניכר ביצירה ערעור של דיכוטומיות מגדריות מקובלות, ואם כן, האם ערעור זה מוצג כרצוי או כמאיים? האם תפיסת העולם העולה מהיצירה מקבעת את הקיים או שואפת לטלטל אותו? שמרנית או מהפכנית? נשים בלבוש גברים ולהפך: מה משרתת התחפושת המגדרית? (חתרנות תחת הדיכוטומיה המגדרית? תחבולה קומית?)
מעניין יהיה לבדוק כיוון זה למשל ביצירות האלה:
מדרש - המדרש על רחל
סיפורת - עגנון: גבעת החול; כהנא-כרמון: אני לא משותקת, אתה לא אילם; הר אבן שולמית: עיר ימים רבים; לפיד: גיא אוני; הורן: ארבע אמהות; בלזאק: סאראזין
שירה - ראב: אני תחת האטד; פוגל: בנטות היום; על חיורת יצועי
כמו כן אפשר לשלב כאן סיפורים פמיניסטיים לילדים כגון:
הראבן גיל: אגדה חדשה; ברוך מירי (עורכת): נסיכה על סוס
יצירות שונות סובבות סביב תחפושות - נשים בלבוש גברים או להפך:
שקספיר: הלילה השנים-עשר; בשביס-זינגר: ינטל, בחור ישיבה; וולף וירג'יניה: אורלנדו

‎ כיצד מוצגים יחסי הכוחות ו'חלוקת העבודה' בין נשים וגברים ב'רשות הכלל', כגון בזיקה למעמדם בתחום הדת וההלכה וכן בזיקה לכינון הלאום ולהקמת המדינה?
סיפורת - בארון: גניזה, נוסח א'; הראבן: עיר ימים רבים; לפיד: גיא אוני; הנדל: רחוב המדרגות; שלו: רומן רוסי

מיהו בעל "המבט" ביצירה: מי מתבונן במי, הגבר באישה או להיפך? אישה באישה? ומה משתמע מכך?
סיפורת - אובידיוס: פיגמליון; פּו: הדיוקן הסגלגל; שטיינברג: בין לבני הכסף; בת ישראל; הנדל: כסף קטן; ליברכט: בדרך לסיידר סיטי; פיילי: נושא של ילדות
שירה - אלתרמן: לבדך; ביאליק: העיניים הרעבות; ל' גולדברג: אולי אינך יפה כל-כך.

יוצרים מול יוצרות: האם קיימים הבדלים באופן הייצוג של דמויות גברים ושל דמויות נשים ביצירותיהם?
סיפור של שטיינברג לעומת סיפור של בארון; סיפור של כהנא-כרמון או של הנדל לעומת סיפור של א"ב יהושע או של עוז; שירים של פוגל או של אלתרמן לעומת שירים של ל' גולדברג או ראבחובה (‎45 שעות)ספרות מדרשית
מיתולוגיה
סיפור קצר
נובלה
שירה
דרמה

הרחבה (‎45 שעות)


במסגרת שעות אלה יילמדו עוד יצירות, לפחות משני ז'אנרים. אפשר לבחור גם ביצירות נוספות מחלק החובה. כמו כן אפשר להקדיש חלק מהשעות לצפייה ולדיון בסרט.
הקצאת שעות להוראת היצירות במסגרת זאת על פי מפתח שעות מומלץ בעמ' ‎63.


רומן
סיפור קצר
אגדות ומעשיות
דרמה
שירה
עיוןספרות מדרשית


שלושה מבין המדרשים:

"אמרו: מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו" (ספר האגדה, קפט, עמ' תצג; במדבר רבה פרשה ט'; תנחומא נשא)
"מעשה חולדה ובור" (ספר האגדה, נ, עמ' תפד; אוצר המדרשים (אייזנשטיין), עמוד קסא; בבלי תענית ח' ע"א)
"מעשה באישה אחת בצידון" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש, עמ' ‎44; מדרש שיר שירים רבה, פרשה א', סימן ב)
"רבי עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע", (פרנקל יונה, מדרש ואגדה, כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה, ‎1996; הסיפור המיניאטורי, מכון שון, עמ' ‎111; בבלי כתובות סב, ע"א-ע"ב)
"רבי תנחומא היה מצוי לפני רבא במחוזא" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש, עמ' ‎14; פרנקל יונה, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, הקיבוץ המאוחד, ‎1981); הסיפור המיניאטורי, עמ' ‎119; בבלי כתובות, סב, ע"ב)
"ר' חנניא בן חכינאי היה הולך לבית המדרש" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש; פרנקל יונה, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה עמ' ‎105; בבלי כתובות, סב ע"ב)
קובץ מדרשים על ברוריה אשת ר' מאיר (ספר האגדה, חלקים א-ג, עמ' קצ-קצ"א)

קטעים המיתולוגיה


קטע אחד מאלה:

הומרוס- שיבת אודיסאוס (אודיסאה, כתר, ‎1996)
אובידיוס -נרקיס ואקו; פיגמליון (מטמורפוזות, מוסד ביאליק, ‎1996)

סיפור קצר


ארבעה סיפורים מבין אלה (אחד מכל קבוצה):

בארון דבורה: כעלה נידף; כריתות (פרשיות, מוסד ביאליק, תשכ"ח);
גניזה (נוסח א') (המחצית הראשונה, עורכת נורית גוברין, מוסד ביאליק, תשמ"ח)
שופמן גרשון: אהבה (כתבים כרך א', דביר, ‎1960)
שטיינברג יעקב: בין לבני הכסף; בת ישראל (ילקוט סיפורים, יחדיו, תשכ"ו)
אלמוג רות: מרתה תמתי עד נצח (נשים, כתר, ‎1988)
כהנא-כרמון עמליה: אני לא משותקת, אתה לא אילם (למעלה במונטיפר, הקיבוץ המאוחד, ‎1984); הינומה (שדות מגנטיים, הקיבוץ המאוחד, ‎1977)
קורן ישעיהו: ברזני (יונים לא עפות בלילה, הקיבוץ המאוחד, ‎1989)
בן-נר יצחק: קולנוע (שקיעה כפרית, עם עובד, תשל"ו)
פוקנר ויליאם: ורד לאמילי (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, תשנ"ג)
פיילי גרייס: עניין בחיים; נושא של ילדות (הפרעותיו הקטנות של האדם, עם עובד, תשנ"א)

נובלה


אחת מנובלות אלה:

שבועת אמונים (עד הנה, שוקן ‎1977); גבעת החול (על כפות מנעול, שוקן, ‎1978) עגנון שמואל יוסף


שירה


שלושה שירים (אחד מכל קבוצה):

אבולעפיה טדרוס: חשך, אהה, תארי (כחוט השני, הקיבוץ המאוחד, ‎1979)
עמנואל הרומי: זה לי שנתיים (צרור זהובים, מכון בן צבי ואונ' בן גוריון, תשנ"ח)
ביאליק ח"נ: העיניים הרעבות; איך (שירים, דביר, ‎1997)
פוגל דוד: בנטות היום; כל הלילה (כל השירים, הוצאת אגודת הסופרים העברים, ספרי נפש, הקיבוץ המאוחד, תשל"ה)
אלתרמן נתן: העלמה; לבדך (כוכבים בחוץ, מחברות לספרות, ‎1956)
ראב אסתר: אני תחת האטד; פורטרט של אישה (כל השירים, זמורה ביתן, ‎1988)
גולדברג לאה: אולי אינך יפה כל-כך (מתוך "אהבתה של תרזה די-מון"); היית לי כאדמה ברוכה (מתוך "סונטות אהב"ה) (מוקדם ומאוחר, ספרית פועלים, ‎1970)
רביקוביץ דליה: המריונטה; סינדרלה; חול אפסי (כל השירים עד כה, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ה)
וולך יונה: אני שוב מתאהב (מופע, הקיבוץ המאוחד, ‎1985); עברית (תת ההכרה נפתחת כמו מניפה, סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד, ‎1992)


דרמה


אחד ממחזות אלה:

האישה מן הים (התאטרון הקאמרי); בית בובות (אור-עם, ‎1983) איבסן הנריק
בית ברנרדה אלבה (אור-עם, תשמ"ט); ירמה (עם עובד, תשמ"ט) לורקה גרסיה
ביבר הזכוכית (אור-עם, ‎1982) ויליאמס טנסי
חלום ליל קיץ (ספרית פועלים, ‎1988) שקספיר ויליאםרומן


מהספרות העברית

שורשי אוויר (כתר, ‎1987); מוות בגשם (כתר, ‎1982) אלמוג רות
והוא האור (ספרית פועלים, ‎1994) גולדברג לאה
אבן תחת אבן (כתר, ‎1988) גור בתיה
ארבע אמהות (ספרית מעריב, ‎1996) הורן שפרה
החמסין האחרון (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ג) הנדל יהודית
עיר ימים רבים (עם עובד, ‎1983) הראבן שולמית
במעלה גשר הברווז הירוק (למעלה במונטיפר, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד) כהנא-כרמון עמליה
בוקר ראשון בגן עדן ("קשת", ‎1996) לב אלאונורה
גיא אוני (כתר, ‎1982) לפיד שולמית
מיכאל שלי (עם עובד, ‎1968); מנוחה נכונה (עם עובד, ‎1982); לדעת אישה (כתר, ‎1989) עוז עמוס
חיי נישואים (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז) פוגל דוד
דודי ורעי (עם עובד, תשל"ד) פרנקל נעמי
המינה ליזה (כתר, ‎1995) קסטל-בלום אורלי
סוזנה הבוכייה (כתר, ‎1999) קמחי אלונה
החתונות שלנו (עם עובד, ‎1999) רביניאן דורית
שושן לבן שושן אדום (כתר, ‎1988) שיץ דוד
בביתו במדבר (עם עובד, ‎1998) (או רומן אחר) שלו מאיר
בעל ואישה (קשת, ‎2000) שלו צרויה


מספרות העולם
בינה ורחשי לב (ספרית מעריב, ‎1986; תרגום נוסף - תבונה ורגישות, אור עם, ‎1996) אוסטן ג'יין
הטחנה על שפת הפלוס (כרמל, ‎1998) אליוט ז'ורז'
סאראזין (הקיבוץ המאוחד, תשל"ט) בלזאק אונורה דה
אנקת גבהים (כתר, ‎1990) ברונטה אמילי
ג'יין אייר (מ. ניומן) ברונטה שרלוט
אל המגדלור (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, ‎1975); אורלנדו (מחברות לספרות, תשכ"ד) וולף וירג'יניה
מדיאה-קולות (שוקן, ‎1998) וולף כריסטה
הצבע ארגמן (לדורי, ‎1984) ווקר אליס
בנים ואוהבים (שוקן, תשמ"א); נשים אוהבות (זמורה, ביתן, מודן, תשמ"א) לורנס דיוויד הרברט
האי של ארתורו (הקיבוץ המאוחד, ‎1997) מורנטה אלזה
חיי נישואים (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז) פוגל דוד


סיפור קצר


מהספרות העברית

ימים ארוכים (מקרה טפל ועוד ‎5 סיפורים, משרד הביטחון, ‎1976) אלישבע
הצטמצמות; חמש פגישות (נשים, כתר, ‎1986); פינה טובה (תיקון אמנותי, כתר, ‎1993) אלמוג רות
אגדת שלושה וארבעה (נוסח ב') (כל כתביו, דביר, תשכ"ח) ביאליק חיים נחמן
קולנוע (שקיעה כפרית, עם עובד, ‎1976) בן-נר יצחק
קלונימוס ונעמי (כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, דביר, תשכ"ה) ברדיצ'בסקי מיכה יוסף
המכתב שהגיע בזמן; כסף קטן (כסף קטן, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ח) הנדל יהודית
חיית מחמד (שלושה סיפורי אהבה, עם עובד, ‎1997) הדיה יעל
בדרך לסיידר סיטי (סוסים על כביש גהה, ספרית פועלים, תשמ"ח); חסד (סינית אני מדברת אליך, כתר, ‎1993) ליברכט סביון
רחמים (הבוקר הרגתי איש, כתר, ‎1997) הראבן גיל
מסע הערב של יתיר; תרדמת היום (‎9 סיפורים, הקיבוץ המאוחד, תשל"א) יהושע אברהם ב'
גוואדלופה (הסיפור החדש, כתר, ‎1995) סמיט שוהם
גולד פיש (סיפור אמריקאי, עם עובד, ‎1993) שטיגליץ אפרת


מספרות העולם:
אמור ופסיכה (ספרית פועלים, ‎1992) אפוליאוס לוקיוס
ינטל, בחור ישיבה (ינטל בחור ישיבה וסיפורים אחרים, עם עובד, ‎1990) בשביס-זינגר יצחק
אקברט הבלונדי (הנסיכה ברמבילה, הקיבוץ המאוחד - ספרי סימן קריאה, ‎1988) טיק לודוויג
הדיוקן הסגלגל (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, תשנ"ג); לאונורה (סיפורים, מחברות לספרות, ‎1947) פו אדגר אלן
הטפט הצהוב (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, תשנ"ג) גילמן שרלוט
הם לא בעלך (אף אחד לא אמר שום דבר, עם עובד, תשנ"ד) על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה קארבר ריימונד


אגדות ומעשיות


מעשיות - האוסף המלא (ספרית פועלים, ‎1994) גרים (האחים)

מעשיות מודרניות במגמה פמיניסטית כגון:
נסיכה על סוס (עם עובד, ‎1995) ברוך מירי (עורכת)
אגדה חדשה (עם עובד, ‎1994) הראבן גיל


דרמה


מדיאה (שוקן, תשמ"ג) אוריפידס
הדה גבלר (אור-עם, ‎1983); רוזמרסהולם (מרכז ישראלי לדרמה) איבסן הנריק
האב (אור-עם, תשמ"ד); העלמה יוליה (אור-עם, ‎1985) סטרינדברג אוגוסט
שלוש אחיות (ארבעה מחזות, עם עובד, ‎1973) צ'כוב אנטון
אילוף הסוררת (ספרית פועלים, ‎1954); מהומה רבה על לא דבר (דביר, ‎1988) שקספיר ויליאם


שירה


שירה עברית

שלום לצביה נערה (שירמן חיים, השירה העברית בספרד ובפרובנס, מוסד ביאליק, ‎1960) הלוי יהודה
לו קוממיות הלכה היעלה; מי האמין עפרה; נפשי בקרבי תחשוב מחשבת (מחברות, כרך ‎2, מוסד ביאליק, ‎1957) עמנואל הרומי


שלושים שנים משותפות; די מהר אפשר ללמוד מלים בשפה זרה (הלא, כרמל, ‎1998) בר-יוסף חמוטל
שיר הנערה (מוקדם ומאוחר, ספרית פועלים, ‎1970); אלַי (עם הלילה הזה, ספרית פועלים, תשכ"ד) גולדברג לאה
שהדי במרומיה; מתקשטת ארוכות (הבא אחרי, הקיבוץ המאוחד, ‎1994; השירים, מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, ‎1998) גורי חיים
ילדה מאושרת מאוד (אני רוצה רק להגיד לך, ספרית פועלים, ‎1985) הרכבי חדווה
קווים לדמות אהבתי (דבר אופטימי עשיית שירים, זמורה ביתן, ‎1984) ויזלטיר מאיר
כאשר חי המלך (שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, ‎1985) זלדה
והיא יוסף (מתוך המחזור "משירי המלכה המטורפת", אישה ילדה אישה, ספרית פועלים, ‎1983); בימים שהייתי אולד ליידי (הליקון ‎16, 1988) זרחי נורית
ואני בך האישה (לוח מודָעוּת, ביתן, ‎1997) חייק יואב
עטור מצחך זהב שחור (שירים, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1987) חלפי אברהם
את אינך יודעת (שירים לאילאיל - שיר י', כל כתבי שאול טשרניחובקי, עם עובד ‎1990) טשרניחובסקי שאול
סיפור (שירים: מבחר ‎1994-1951, דביר, ‎1994) כרמי ט'
על הפו בלעדייך (שירים בעמק הברזל, עם עובד, ‎1990); לאור יצחק
לחם, חוק (כאין, הקיבוץ המאוחד, ‎1999)
לילות לילך (ילקוט שירים, יחדיו, ‎1973) לנסקי חיים
קרעים בהינומה (תולדות, ספרית פועלים, ‎1988) מוסל אליעזרוב יהודית
נוקטרונו א'-ג' (ראה שם, הליקון-תג, ‎1999) משעול אגי
חיטה (גן עדן לאורז, זמורה ביתן, ‎1996) סומק רוני
איך זה להיות אישה? (מתוך המחזור 'משער אכזיב', עכשיו ברעש, שוקן, ‎1975); עמיחי יהודה

בלדה על צריף ההלבשה (שלוה גדולה: שאלות ותשובות, שוקן, ‎1980)
קריעה (מסע איילה, הקיבוץ המאוחד, ‎1994) פנחס-כהן חוה
שורת נשים שקטה (אישה עיגול, הקיבוץ המאוחד) קווה דליה
הרבה חידות יש בחיים (כל כתביו, דביר, ‎1957) שטיינברג יעקב
שוב; ברדלס; מבט; שנים (שירי מדבר, הקיבוץ המאוחד, ‎1972); תהומות (חצבים נרות נשמה, הקיבוץ המאוחד, ‎1972) ש' שפרה


משירת העולם

שיר פרידה - איסור על אבל (תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972) דון ג'ון
פרידה (שירים, עקד, תשכ"ט) לסקר-שילר אלזה
סונטות על חייה של הגבירה לאורה; סונטות על מותה של הגבירה לאורה (מבחר) (תרגום - גולדברג לאה: קולות רחוקים וקרובים, ספרית פועלים, ‎1975) פטררקא פרנצ'סקו
(תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972) קיטס ג'והן
שיר מ"ג, דבר אהבת פטמן את אבתנדיל (עוטה עור הנמר, ספרית פועלים, ‎1991) רוסתוילי שותא
סונטים (למשל: ‎130; 68) (תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972) שקספיר ויליאם


עיון


מה רוצה האישה: פמיניזם ופוסטמודרניזם (פוסטמודרניזם, דביר, ‎1997) גורביץ' דוד
בקול שונה (ספרית פועלים, ‎1995) גיליגן קרול
חדר משלך (תרגום - אהרון אמיר, שוקן, תשמ"א) וולף וירג'יניה
אשתו של ברנר רוכבת שוב (מאזנים, נ"ט, ‎4, 1985); שירת העטלפים במעופם (מאזנים, ס"ד, ‎4-3, 1989) כהנא-כרמון עמליה
חיי המין של כוחות הביטחון - על גופניותו של הישראלי היפה והבטחוני אצל עמוס עוז (אנו כותבים אותך מולדת, הקיבוץ המאוחד, ‎1995) לאור יצחק
פוליטיקה של השתקה: משמעותו של העיוורון בסיפורו של יעקב שטיינברג 'העיוורת' (ספר ישראל לוין - קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה, אוניברסיטת תל אביב, ‎1994) נווה חנה
נשיות (כתבי פרויד, כרך ‎5, דביר, ‎1968) פרויד זיגמונד
הקול האחר (אחרית דבר) (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד) רתוק לילי