גבולות הארץ וחלוקת הארץ לאזורים טבעיים והתאמתם כשדה מחיה לאדם

(5 שעות לימוד)


העקרונות בהוראת הנושא

גם פרק זה יילמד ברמת אזכור. בפרק זה יעסוק המורה לא רק בחלוקה הטבעית, אלא במשמעות שיש לאזורים אלה ליישובו של האדם. כך יובן מדוע אזורים מסוימים היו מיושבים יותר לאורך הדורות מאשר אזורים אחרים.

  
חלוקת הארץ לאיזורים

פירוט הנושא:

גבולות הארץ
כאן יעלו סוגי גבולות שונים והתלמידים ילמדו שאין למעשה חפיפה ביניהם. עד כה למדו התלמידים שא"י נמצאת על גבול אקלימי וגיאולוגי. המושג גבול יטופל למעשה על היבטיו השונים. ישנו הגבול הגאומופולוגי - הגבול הטבעי:
 • בצפון - הליטאני
 • במזרח - השבר הסורי אפריקאי
 • דרום מערב - פרשת המים בין נחל פארן לנחל אל עריש
 • במערב - הים התיכון.

גבול מדיני
כאן יש לציין שגבול זה השתנה לאורך הדורות.

גבול הלכתי
בבתי הספר הדתיים יעסוק גם בגבול ההלכתי שיש לו השתמעויות הלכתיות לימינו אנו.
 • גבולות ההבטחה
 • גבול עולי מצרים
 • גבול עולי בבל

אזורי הארץ
 • גליל
 • גולן
 • עמקים
 • כרמל
 • שומרון
 • יהודה
 • שפלה
 • מישור החוף
 • בקעת הירדן
 • צפון הנגב
 • דרום הנגב
 • אילת.