education - חינוך  


ארץ המַראָה
 
מאת: טרי ברטון
תרגמה: שרית רביד

:In: Learn Peace
http://www.ppu.org.uk/learn/early/early_index.html
http://www.learnpeace.org.uk
היה היה נשיא ששלט על ארץ קטנטנה.
אבל היו לו רעיונות גדולים ותכניות גדולות.
גדולות יותר מארצו הקטנה.
יום אחד היה לו רעיון אדיר.
הוא ביקש שיבנו מראה ענקית והציב אותה בגבול ארצו.
והנה במראה נראתה ארצו גדולה פי שניים ממה שהייתה באמת,
וגם מספר האנשים החיים בה הוכפל.
עכשיו הוא היה שבע רצון.
מנהג היה לנשיא פעם בשנה.
הוא נהג להצעיד את צבאו לאורך המדינה, בשתי שורות, זו לצד זו.
אבל עכשיו הצבא נראה כפול בגודלו - החיילים צעדו בארבע שורות זו לצד זו, ובמקום שני תותחים היו שם עכשיו ארבעה.
אולם, כאשר חלף הצבא על פניו, ראה הנשיא מפקד צבא אחר.
והמראֶה הכעיסו מאוד.
הנשיא הניף את אגרופו בכעס ומולו ראה את הנשיא האחר מעוות את פניו וגם הוא מניף את אגרופו.
כעסו של הנשיא גבר.
"הסתלק מכאן." הרעים בקולו, אבל הנשיא האחר רק השיב לו בצעקה.
הנשיא קרא לכל אזרחי ארצו וציווה עליהם לצאת להפגנה ולשאת שלטים שעליהם כתוב:
הלאה האויב
וכך הם צעדו הלוך ושוב במשך כל היום.
"הנה", אמר הנשיא, "הם למדו לקח!".
הנשיא לא הצליח לקרוא מה כתוב על השלטים שנישאו מולו והוא קרא למפצחי הקודים שלו.
אחרי זמן מה הצליחו מפצחי הקודים לפענח את הכתוב על השלטים וסיפרו זאת לנשיא.
הוא התרגז מאוד וקפץ מעלה-מטה מרוב חֵמָה.
הנשיא החליט לעשות משהו בקשר לזה והורה להביא תותחים ולכוונם אל הנשיא האחר.
אולם זה כיוון מיד את תותחיו בחזרה.
הנשיא הפיץ צווים לכל האנשים בארצו ובהם כתב:
"אויב מאיים על ארצנו. כל האזרחים חייבים לצאת ולהילחם בגבורה להצלת ארץ מולדתם האהובה ולהקריב קרבנות גדולים."
עמדו כל האזרחים וחרצו לשונם לאויב.האנשים מהארץ האחרת גם הם חרצו לשון,
והנשיא ובני עמו עמדו מולם והתפוצצו מכעס.
הנשיא ציווה לפתוח באש. התותחים מולאו באבק שריפה ובפגזים.
החיילים עצמו עין אחת וכיוונו את כלי הנשק לעבר המראָה.
"אש!" צעק הנשיא.
נשמעו קולות נפץ שהרעידו את האדמה מלווים בקול של מראה מתנפצת.
נחשול עשן היתמר באוויר, וכולם נאלצו להתעטשששששש.
"הנה", אמר הנשיא, "הם למדו לקח".
אולם מיד הבין שהוא חזר להיות נשיא של ארץ קטנטנה.
ארץ זרועה שברי מראה חדים, שעלולים לפצוע את אצבעותיהם של אנשים רבים שיטרחו לפנותם.


הסוף

נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)
תאריך עדכון אחרון:20/05/2004