education - חינוך  


סוגי מראותמראה שטוחה

מראה שטוחה היא המראה שנמצא בכל בית, בארון או על קיר.
הדמות המדומה הנוצרת במראה מישורית זהה בגודלה לעצם המשתקף במראה, ללא עיוותים,
אך בהיפוך כיווני ימין שמאל.

השימושים של מראה שטוחה:
להתבונן בעצמנו
לראות את הצד האחורי של מוצגים בתערוכה.
דוגמה: רדיו בתצוגה.
לקרוא כתב ראי.


מראה קמורה

מראה קמורה (convex mirror) נראית כמו הצד החיצוני של קערה, והיא מאפשרת לשקף שטח
גדול בהרבה מזה המשתקף במראה שטוחה.
מראה קמורה מגדילה כל מה שנמצא בקרבתה ומקטינה מה שנמצא במרחק ממנה, לכן, היא
פוגעת באשליית העומק. הדמות המשתקפת במראה כזו מוקטנת ונראית קרובה למראה יותר
מהעצם הממשי המשתקף בה.

השימושים של מראה קמורה:
הגנה מפני גנבים בחנויות גדולות כמו מרכול (סופרמרקט)
שדה ראייה רחב לנהגים בעת נהיגה במכונית.
דוגמה: מראה צדדית במכונית
דוגמה: מראה בצומת - שתפקידה להגדיל את שדה הראייה.
תאור מציאות מדומה בציור.
דוגמה: פורטרט עצמי, ציור, פרמיג'יאנינו, 1524.
מראה קעורה

מראה קעורה (concave mirror) נראית כמו פְּנים של קערה. כמו מראה קמורה, גם מראה
קעורה מעוותת את הצורות המשתקפות בה, מרחיבה או מקטינה את שדה הראייה ופוגעת
באשליית העומק.
המשטח המחזיר את קרני האור הוא חלק קטן של פני הכדור, לכן, ניתן להשיג השתקפות
מוקטנת או מוגדלת, ישרה או מהופכת - הכול לפי המרחק שבין העצם למראה.
במראה קעורה מבחינים בשני מצבים:
מצב א - כאשר עצם ממוקם מעבר למוקד המראה נוצרת דמות ממשית, הפוכה ומוקטנת;
מצב ב - כאשר עצם ממוקם בין המראה למוקדה, נוצרת דמות מדומה ומוגדלת.

השימושים של מראה קעורה:
תכונת ההגדלה של מראה קעורה משמשת למשל את רופאי השיניים.
מיקרוסקופ.
ריכוז קרני השמש לנקודה קטנה מאפשרת שימוש באנרגיה סולרית. דוגמה:שדה מראות
בזמנים שעברו הומצאה שיטת לחימה באמצעות מראות קעורות דוגמה: המראות השורפות

מראות מקבילות

במראות מקבילות שמוצבות זו מול זו, נראות השתקפויות אין-סופיות, שהן שכפול חוזר ונשנה
של העצם שביניהן.

השימושים של מראות מקבילות:
למשחק
דוגמה: השתקפות אין-סופית.
ליצור אשליה של עומק
מראה גלילית

הדמות המעוותת חוזרת לממדיה הנכונים רק אם מסתכלים עליה בזווית מסוימת.

אמנים השתעשעו במראה גלילית כדי לצייר ציור אנאמורפי, שנראה כחידה.
על מנת לפענח את מה שציירו זקוק הצופה להעמיד מראה גלילית מול הציור ולראות את הציור
משתקף במראה.
דוגמה: אתר שעוסק באמנות אנאמורפיתנקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)