Home
  education - חינוך

עלון ‏7 / 1998
סרטי קולנוע ישראליים


כאמצעי להוראת נושא תולדות המדינה


דני יעקובי

סרטי קולנוע משקפים את הווייתה של חברה. באמצעות צפייה בסרטים אנו יכולים להכיר
את הנושאים שהעסיקו את בני החברה בימים עברו. תעשיית הסרטים בישראל עברה תמורות
ניכרות מאז קום המדינה. השינויים בנושאי הסרטים וברעיונות המובעים בהם משקפים
שינויים עמוקים שהתרחשו בחברה הישראלית. ניתן להציג בפני התלמידים סרט מלא או
חלקים ממנו, לפי שיקוליו הפדגוגיים של המורה, ובאמצעות הצפייה להעלות לדיון שאלות
יסוד בחברה הישראלית, כמו היחסים בין קבוצות שונות בחברה, הסכסוך הישראלי-ערבי
והשפעתו, יחסי יחיד-חברה ומאבק בין זהויות תרבותיות בישראל. באמצעות הצגת סרטים
מתקופות שונות, ניתן לעמוד על ממד התמורות והשינוי בחברה הישראלית.

הרשימה הבאה מכילה מבחר סרטים לדוגמה שיכולים לסייע בלימוד הנושאים השונים והיא
כוללת סרטים משנות השישים, תקופת ראשית התפתחותה המשמעותית של תעשיית הסרטים
בארץ ועד לראשית שנות התשעים:

שסעים בחברה הישראלית
סאלח שבתי - (‏1964) אפרים קישון. היחסים בין עולים חדשים מארצות ערב
המתגוררים במעברה לבין יוצאי אירופה הוותיקים החיים בקיבוץ.
נאדיה - (‏1986) אמרנון רובינשטיין. סיפורה של נאדיה, נערה ערבית-ישראלית
הבאה ללמוד בפנימיה ויחסיה עם התלמידים היהודים.
הקיץ של אביה - (‏1988) אלי כהן. סיפורה של ילדה, ניצולת השואה, שמגיעה יחד
עם אימה לארץ ומנסה להשתלב בחברת הילדים.

הסכסוך הישראלי-ערבי והשפעתו על החברה
מאחורי הסורגים - (‏1984) אורי ברבש. יחסי ישראלים-פלסטינים בבית הכלא
והדרך מעימות לשיתוף פעולה במאבקם בהנהלה להטבת תנאיהם.
אוונטי פופלו - (‏1986) רפי בוקאי. חיילים מצריים וחיילים ישראלים לאחר
הפסקת האש במלחמת ששת הימים בשנת 1967.
חיוך הגדי - (‏1986) שמעון דותן. עיבוד קולנועי לספרו של דוד גרוסמן על
המימשל הצבאי והיחסים בין החיילים לתושבים הפלסטינים.

יחיד מול חברה
לאן נעלם דניאל וקס - (‏1972) אברהם הפנר. סיפור ידידות בין חברים מתיכון
על רקע שינוי הערכים בין עבר להווה בחברה הישראלית.
מסע אלונקות - (‏1977) יהודה נאמן. סיפורו של יחיד המתמודד על עצמאותו מול
האתוס החברתי ביחידת צנחנים בצבא.
אחד משלנו - (‏1989) אורי ברבש. על רקע חקירת נסיבות מותו של עציר פלסטיני
מתלבט קצין צעיר בין תחושתו המוסרית ללחץ חבריו ביחידה צבאית.

היבטים תרבותיים
תעלת בלאומילך - (‏1969) אפרים קישון. מחדליה של הביורוקרטיה העירונית
הגורמים לכרייתה של תעלה ארוכה העוברת ברחובותיה של תל-אביב.
שבלול - (‏1970) בועז דוידזון. אריק איינשטיין ושלום חנוך במערכונים ובשירים
שבישרו על ההשפעה הגוברת של הפופ האנגלוסקסי במוזיקה הפופולרית בישראל.
רובה חוליות - (‏1979) אילן מושינזון. תיאור הווי החיים במדינה בשנותיה
הראשונות, בימי הצנע, דרך סיפור מאבק בין שתי חבורות ילדים.
בגלל המלחמה ההיא - (‏1988) אורנה בן דור-ניב. התמודדותם של ניצולי השואה
בארץ ובני הדור השני עם העבר.