Home
 אתרים מומלצים


קישורים לאתרים חינוכיים

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח)
מפ"ט עמל - עמלנט
סנונית
דעת
צפונט
רשת אורט
רשת אמי"ת
מכללות להכשרת מורים (כולל מכון מופ"ת)
ביה"ס לחינוך אונ' חיפה
ביה"ס לחינוך אונ' בן-גוריון
ביה"ס לחינוך אונ' י-ם
ביה"ס לחינוך אונ' תל-אביב
המחלקה להוראת המדעים, מכון וויצמן
המרכז להוראת המדעים, או'נ ירושלים
המחלקה להוראת המדעים, טכניון
אתר המפמ"ר לביולוגיה, ד"ר ברוריה אגרסט
אתר מורי מדעי החיים והחקלאות


קישורים לאתרי המפמ"רים במדעי החברה

אתר המזכירות הפדגוגית
אתר המפמ"ר למדעי החברה
אתר המפמ"ר לתקשורת בטכנולוגיה
אתר המפמ"ר לגאוגרפיה יצחק הינברגר
אתר המפמ"ר לחינוך גופני אברהם זוכמן
אתר המפמ"ר להיסטוריה מיכאל ירון
אתר המפמ"ר לתקשורת וקולנוע דורית באלין