Home
 אתרים מומלצים


קישורים לאתרי מרכזי המורים

מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחט"ב (מו"ט.נט)
מתמטיקה, יסודי וקדם יסודי
מתמטיקה, חט"ב
"קשר חם" - חינוך מתמטי, חט"ע
כימיה, חט"ע
פיזיקה, חט"ע
ביולוגיה, חט"ע
מדעי המחשב, חט"ע (בפיתוח)
מדע וטכנולוגיה, חט"ב
מטר - מדע וטכנולוגיה, יסודי
קישורים לאתרים חינוכיים אחרים

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח)
מפ"ט עמל - עמלנט
סנונית
דעת
צפונט
מדערום
רשת אורט
רשת אמי"ת
מכללות להכשרת מורים (כולל מכון מופ"ת)
ביה"ס לחינוך אונ' חיפה
ביה"ס לחינוך אונ' בן-גוריון
ביה"ס לחינוך אונ' י-ם
ביה"ס לחינוך אונ' תל-אביב
המחלקה להוראת המדעים, מכון וויצמן
המרכז להוראת המדעים, או'נ ירושלים
המחלקה להוראת המדעים, טכניון
אתר המפמ"ר לביולוגיה, ד"ר ברוריה אגרסט
אתר מורי מדעי החיים והחקלאות


קישורים לאתרי המפמ"רים במדע וטכנולוגיה

אתר המפמ"ר לכימיה דר' ניצה ברנע
אתר המפמ"ר למדעי המחשב כהן אבי
אתר המפמ"ר לפיסיקה דוד סלע
אתר המפמ"ר לביולוגיה, ד"ר ברוריה אגרסט
אתר מורי מדעי החיים והחקלאות