הגדרה הגדרה
  תיאור
education - חינוך 

מישורים מקבילים
הפאון וחלקיו
גוף משוכלל
מנסרה ופירמידה
גליל חרוט וכדור
פר