נביא:
שופטים ושמואל
מומלץ להתחיל בהוראת ספר שופטים בכיתה ד', תוך קשירת הדברים
לספר יהושע. אבל עיקר לימודו של ספר שופטים, עד השלמתו, יהיה
בכיתה ה'.
הוראת הפרקים האחרונים של ספר שופטים, שעיקרם "בימים ההם אין
מלך בישראל", מסייעת להכנת רקע לפרשת המלוכה בשמואל א', מה גם
שאין סדרם של פרקים אלה מהווה רצף כרונולוגי.
מומלץ להוסיף ללימוד ספר שמואל א' פרקים נלווים מתוך ספר תהלים,
המכילים כותרות בעלות רקע היסטורי כגון פרקים נ"ד, קמ"ב.
ספרי נביאים ראשונים יילמדו גם הם על פי המטרות המיוחדות שהוצבו:
המסרים החינוכיים וההיסטוריוסופיים דתיים העולים מן הכתובים
על פי המדרשים ועל פי הפרשנות המסורתית, היחס בין תוכן לצורה,
הריאליה (גיאוגרפיה, הצומח והחי), ההיסטוריה (מקורות פנים וחוץ),
הארכיאולוגיה - כל אלה כסיוע להבנת הכתוב. הוצעו פרקים ללימוד
אינטנסיבי, וכל המרבה הרי זה משובח.