education - חינוך 
 

לכיתות ה - ו:
 גרעין החומר, העמקה והרחבה, דוגמה מתוך מגוון.
 חומרי למידה
היבט חברתי-ערכי
היבט טכנולוגי
היבט מדעי
נושא/תת -נושא
- המחיר הסביבתי של ניצול משאבים על ידי האדם, כגון דלדול משאבים, בעיות פסולת.
- פתרונות אפשריים: בדיקת זמינותם של המשאבים ושימוש מבוקר בהם, מיחזור, טיפול בפסולת, שימוש בחומרים "מתכלים", תקנים וכללים לטיפוח אחריות והתנהגויות לשמירת הסביבה.
- דוגמה מתוך מגוון: שיקולים סביבתיים לשימוש בחומרים.
- הפקה לעומת ייצור.
- ייצור חומרים (כגון דשנים) ממשאבי טבע.
- כריית מחצבים (מכרה פתוח, סגור).
- שימושים במתכות על פי תכונותיהן לכלי עבודה, למכשירי חשמל, לתכשיטים ועוד.
- דוגמה מתוך מגוון: שלבי הפקה ועיבוד של מתכות, מן העפרה אל המתכת ועד למוצר: הפקת המתכת, שיטות עיבוד ועיצוב מוצרי מתכת (יציקה, ריקוע, עיבוד שבבי) ופיתוח המוצר.
מחצבים
- משאבי טבע שמקורם בסלעים:
- הכרת מחצבים (עפרת מתכות) ושכיחותם.
- הכרת תכונות של מתכות, כגון קשיות, ברק, ניתנות לריקוע, הולכת חום, הולכת חשמל, מגנטיות.
- העמקה והרחבה: מסגים (כגון פלדה).
חומרים בטבע ותהליכי ניצולם
משאבי טבע יבשתיים: תכונות, תהליכים ושימושים
- ים המלח ו"אוצרותיו" במדינת ישראל. - דוגמה מתוך מגוון:
* הפקת חומרים ממשאבי טבע ימיים בתעשייה הכימית (כגון אשלג, ברום, מלח בישול) ושימוש בהם לדישון, להדברה ועוד.
- תמיסה (ממס, מומס).
- תכונות מלחים כגון מסיסות (בממיסים שונים).
- ייצור חומר חדש בעקבות שינויים שחלים בחומר.
משאבי טבע בים
- הגברת יכולת הפעולה ושיפור איכות החיים כרוכים בהפקת חשמל.
- שיקולים כלכליים, מדיניים וסביבתיים לבחירת אתר תחנת הכוח וחומרי המוצא (נפט, פחם) ולחיפוש מקורות חלופיים (אנרגיית שמש, אנרגיה גרעינית, מפל מים).
- חיסכון בחשמל ברמת הפרט וברמת החברה (שעון קיץ).
- צריכת חשמל ביתית (חשבון חשמל).
- מערכת החשמל בבית (מתחנת הכוח ועד לשימוש ביתי).
- העמקה והרחבה, דוגמה מתוך מגוון: תכנון דגם של מערכת חשמלית.
- המרת אנרגיה מצורה לצורה בתחנת כוח כדרך להפקת חשמל.

- תהליך הפקת חשמל מדלק (נפט או פחם) בתחנת הכוח.
- הפקת חשמל ממקורות חלופיים (שמש, רוח , מפל מים).
- "אגירה" של חשמל.
- אמצעים טכנולוגיים לצמצום השפעות של חומרי לוואי מזהמים (ארובה, מסננים וכו').
- תופעות חשמליות בטבע (ברק, חשמל סטטי ביצורים חיים).
- האנרגיה היא גודל בעל יחידות מידה.
- הכרת מקורות שונים של אנרגיה: שמש, רוח, דלק.
- הכרת צורות שונות של אנרגיה: כימית ( העמקה והרחבה)
,
תנועה, חשמלית, גרעינית.
- מעבר אנרגיה מצורה לצורה (גלגול אנרגיה).
- השראה אלקטרומגנטית.
הפקת אנרגיה חשמלית וניצולה
- הרחבת זמן הפעילות היומית ותרבות הפנאי (שעון קיץ).
- העמקה והרחבה:
ברכות שונות על האור לסוגיו.
- אמצעי תאורה בראי ההיסטוריה (מדורה, נר, מנורת נפט, תאורה חשמלית).
- השימוש במקור אור כרוך בדרך כלל בהמרה של אנרגיה.
- דוגמה מתוך מגוון: תכנון ובנייה של דגם המדגים עקרונות הקשורים באור.
- הבחנה בין גופים מאירים וגופים שאינם מאירים.
- מקורות אור טבעיים: שמש, כוכבים, ברק, להבה.
- התפשטות האור בקווים ישרים לכל הכיוונים, בתווך ובלעדיו.
- הכרת תופעות בליעה, החזרה ושבירה של אור.
- העמקה והרחבה:
תכונות חומרים שונים כתווך למעבר אור (שקוף, אטום, צל).
- העמקה והרחבה:
מהירות האור.
- העמקה והרחבה: חשיבות האור לגידול צמחים.
אור
תופעות הקשורות באור

- דוגמה מתוך מגוון:
* הגברת יכולת הראייה של האדם בתחומים שונים, כגון ברפואה (עדשות משקפיים, סיבים אופטיים, לייזר), בתקשורת, במחקר (משקפת, טלסקופ, מיקרוסקופ), באמנות (מצלמה).
- האור כתנאי לקיום יצורים חיים.
- קליטת אור בבע"ח.
- העמקה והרחבה: התאמת מבנה העין לתפקודה בקליטת אור.
- העמקה והרחבה: תפקיד המוח בראייה.
אור וראייה
- צבעים באמנות.
- העמקה והרחבה: צבעים בתרבויות שונות.
- סמל ופרסום באמצעות צבעים.
- ערבוב צבעים.
- הדפסות צבע.
- הפרדת אור.
- העמקה והרחבה: הצבע כאחד ממאפייני האור.
- העמקה והרחבה: הכרת הספקטרום.
- העמקה והרחבה:
תופעת קשת בענן.
- צבעים בעולם החי.
אור וצבע
- העמקה והרחבה: השפה (המילולית) משמשת בסיס ייחודי בתקשורת אנושית.
- האדם, מוזיקה ותרבות.
- תזמורת.
- דוגמה מתוך מגוון:
* מערכות טכנולוגיות להפקת קולות וצלילים והעברתם למרחק (משדר, ממיר אותות, תווך) .
- דוגמה מתוך מגוון: עקרונות הפעולה של כלי נגינה וצלילים.
- העמקה והרחבה, דוגמה מתוך מגוון: בנייה של כלי נגינה.
- אמצעי הגברת קול.
- שימוש בגלי קול לאבחון ומדידה (כגון ברפואה.
- הקול כאמצעי לתקשורת ביצורים חיים.
- העמקה והרחבה: מקורות קול וצלילים (בע"ח, רעם).
- תכונות ומאפיינים של קול: עוצמה, משך, תנודות בתווך (גז, נוזל, מוצק), התפשטות הקול.
- הולכה, החזרה, בליעה ושינוי קול בתווכים שונים.
קול
‎ תופעות הקשורות בקול

- רעש, סביבה ובריאות.
- העמקה והרחבה:
אמצעים להגברת יכולת השמיעה.
- קליטת קול ביצורים.
- העמקה והרחבה: התאמת מבנה איבר השמיעה לתפקודו בקליטת קול.
קול ושמיעה