Home
  education - חינוך

סיכום פרוייקט "עידוד הקריאה"


בית הספר הריאלי - סניף תיכון אחוז בכיתות א'-ד' תיכוניות (כיתות ז'-י') בשנה"ל תשמ"ח
דיווחה - שלומית שקד


במסגרת הפרוייקט לעידוד הקריאה נערכו אצלנו הפעילויות הבאות:

א. "קראתי - המלצתי"
ב-‏15 דקות המחנך (שנערכות מידי בוקר) הוקדש אחד מימי השבוע לנושאי ספרות. מדי שבוע
הכין אחד התלמידים, בכל כיתה, ‏10 דקות על ספר שקרא: סיפר תקציר של העלילה ו/או
קרא קטע מעניין מתוך הספר ו/או המליץ בפני חבריו מדוע כדאי ל קרוא ספר זה.

הניסיון הראה, שספרים אלו, שהומלצו על ידי חברים מהכיתה, עברו בכיתות השונות "מיד
ליד" ונקראו על ידי תלמידים רבים, שייתכן, שבדרך אחרת לא היו מגיעים לקריאת ספר זה.

ב. שיפוץ ספרים
שתי כיתות ג' וכיתה ב' אחת השתתפו בפרוייקט של שיפוץ ספרי ספריה ישנים. בספריית
ביה"ס ספרים רבים טובים ומעניינים, אך צורתם החיצונית מהוהה, ובפירוש אינה מושכת
לקריאה. התלמידים נתבקשו לבחור לעצמם ספר ישן ומרופט, לקבל את אישור המורה לספר
שבחרו (מבחינת התאמת הספר לגיל הקורא וכו'), לקרוא את הספר ולעצב לו עטיפה חדשה.
הילדים קראו את הספר, ציירו או הדביקו תמונה מתאימה, ועל גבי הספר כתבו תמצית של
הספר או המלצה. חלק נכבד מן הספרים, ששופצו במסגרת פרוייקט זה, הם ממש מרהיבי
עיניים, ובהחלט מושכים אליהם כעת יותר קוראים מבעבר.

ג. תצוגת ספרים
נערכת תצוגה מתמדת/מתחלפת, שבה הוצגו הספרים ששופצו (ראה סעיף ב) וכן עבודות
מיוחדות, שהוגשו במסגרת יומני הקריאה השוטפים.
עבודות לדוגמה:
עץ משפחה תלת מימדי עשוי דיקט ופימו לספר "אהבת ציון" למאפ"ו - ספר
חובה בכיתה א' תיכון.
.1
השוואה בין מציאות לדמיון בספר "דו קרב" לדויד גרוסמן על גבי פלקט מאיר
עיניים.
.2

את התערוכה מיקמנו במקום מרכזי בבית הספר, והמוצגים סודרו בצורה שאפשרה לתלמידים
לדפדף בספרים, לגעת במוצגים - בקצרה: להרגיש את הנושא.

ד. המחזות סיפורים
בכיתות אחדות המחיזו התלמידים סיפורים שנלמדו בכיתה - גם סיפורים שנלמדו במסגרת
תכנית הלימודים בספרות וגם ספרים שקראו במסגרת הקריאה הביתית. הצגה שהוצגה בפני
הכיתה ונמצאה מוצלחת על ידי המורה של אותה כיתה יצאה ל"סיבוב הופעות" בכיתות
נוספות. כך הציגו, למשל, את: "מעשה העז" לעגנון, שהכינה קבוצת תלמידים מכיתה א' אחת -
בכל כיתות א', בהצלחה רבה. כמו כן "הועלו על הבמה" "מאויב לאוהב" לעגנון - כיתות א'.
קטעים מ"וילהלם טל" - כיתות ג' תיכון. המחזות נוספות היו תוך כדי שיעורי הספרות
השונים.

ה. חידון ספרותי
האירוע הגדול של השנה מבחינה ספרותית היה, ללא ספק, החידון הספרותי "השתקפות תקומת
ישראל בספרי אוריאל אופק". הנושא נבחר לרגל שנת ה-‏40 למדינה ובמלאת שנה לפטירתו
של אוריאל אופק ז"ל.

הספרים עליהם נערך החידון היו שבעה: "עשן כיסה את הגולן", "הצנחנים באים", "ההצגה
חייבת להימשך", "אין סודות בשכונה", "איפה טמונות התמונות", "גיבור חידה", "בדרך
לגימנסיה".

ערכנו את החידון לכיתות א' במתכונת הבאה:

שלב א'
בשלב זה נערך הסינון על פי שלושה ספרים בלבד, שנבחרו על ידי המשתתפים מתוך הרשימה
הנ"ל. הודיעו על כך לכל תלמידי א'. כל המעוניינים רשמו את שמותיהם על גבי לוח מיוחד,
שהוצב במסדרונות הכיתות. נרשמו לחידון ‏58 תלמידים מתוך ארבע כיתות. כל אחד
מהמשתתפים קרא את הספרים תוך כחודש, ואז נערך הסינון הראשון באמצעות חידון של
שאלות סגורות (אמריקאי). הוכנו ‏21 שאלות; שלוש שאלות לכל ספר. כל תלמיד עונה על
תשע שאלות. השאלות חוברו על ידי שתי מורות. תלמידים רבים גילו בקיאות רבה מאוד
בשלושת הספרים שקראו, ולשלב הבא עלו ‏17 תלמידים, שענו נכון על שמונה או תשע
שאלות.

שלב ב'
בשלב זה נתבקשו התלמידים לקרוא במשך שלושה שבועות עוד שני ספרים מתוך הרשימה. כל
תלמיד ניגש לבחינה אישית בפני ועדת שופטים, שהיתה מורכבת מתלמידים מכיתות ג' ו-ד'.
הוחלט על שיפוט רק על ידי תלמידים, כי המתח של הנבחנים היה רב מאוד בנוכחות מורה.
ביטול נוכחות מורה הפחיתה את רושם ה"בחינה". התלמידים גילו שוב בקיאות רבה.

השאלות שנשאלו בשלב זה היו קשות יותר וכללו גם השוואה בין ספרים, ניתוח אירועים מן
הסיפורים ועוד. את השאלות לשלב זה חיברו שתי מורות, וכן נבחרו שאלות טובות מבין
אלו שהכינו תלמידים מכיתות ג'-ד'.
לשלב השלישי עלו שמונה תלמידים.

שלב ג'
שלב הגמר - לווה בהתרגשות רבה. האירוע היה מרכזי במחלקה, והיתה התעניינות רבה
לקראתו. התלמידים, שעלו לשלב זה, נתבקשו לקרוא ביוגרפיה של אוריאל אופק, ואת כל
שבעת הספרים שברשימה.

החידון נערך באולם בית הספר בפני תלמידי המחלקה ובנוכחות אורחים. הבמה קושטה.
החידון לווה בנגינה בפסנתר. הנחו, חיברו, שאלו את השאלות ושפטו תלמידים מכיתות ג'
ו-ד'. השאלות בשלב זה עברו כמובן בדיקה של שתי המורות, ואושרו על ידן. בסך הכל
השתתפו שמונה תלמידים בוגרים מכיתות ג'-ד' בעריכת החידון.

שלב הגמר נחלק לשני חלקים:
חלק א'
שאלות קצרות, קלות יחסית, שתי שאלות לכל מתחרה
.1
שלב השאלה הזהה - שאלה ארוכה, שהתשובה עליה מורכבת מפרטים רבים.
.2
הפסקה - ובה שירה בציבור בליווי נגינה.

חלק ב'
לשלב זה עלו ‏5 תלמידים:
שאלות מורכבות: השוואה בין ספרים, ניתוח דמויות וכדומה
.1
שאלות מ תחום הביוגרפיה של אוריאל אופק
.2
זיהוי של קטעים - מתוך איזה ספר נלקחו, מה תכנם והקשרם
.3
כל אחד מן התלמידים, שהגיע לשלב הגמר, קיבל כפרס את הספר "מסע על פני ארבעים שנה",
בהוצאת הקרן הקיימת לישראל.
התלמידים, שזכו בשלושת המקומות הראשונים, קיבלו ספרים נוספים כפרסים.

ו. הפעלת הספריה על ידי ספרנים תלמידים
במשך השנה כולה נפתחה הספרייה יום יום בהפסקות הגדולות להשאלת ספרי הקריאה. את
הפעילות הזאת עשו תלמידים-ספרנים וספרניות מכיתות ג' ו-ד', ולקראת סוף השנה נתווספו
אליהם "דור ההמשך" של תלמידים מכיתות א' ו-ב'. פתיחת הספריה על ידי תלמידים נעשתה
גם בשנים קודמות, אך השנה היה הביצוע רציף יותר וכמעט ללא תקלות.

במהלך חופשת הקיץ העברנו את הספריה ממשכנה הקודם בקומה הרביעית למקום מרכזי יותר
בביה"ס - בקומה השניה.
חלק מהציוד חדש והציוד הישן - חודש. הספרייה כעת נאה מאוד, ואני מקווה שתשמש את
קהל התלמידים והמורים בשנה הבאה באינטנסיביות מרובה.

חלק מהפעילויות שפורטו לעיל נמשיך להפעיל גם השנה, ואני מקווה שבמשנה מרץ.