Home
  education - חינוך

הנער מסיביליה לדורית אורגד - קריאה מונחית


לאה פוקס, ביה"ס המקיף העירוני בשיתוף רשת "עמל", נהריה


משחק תפקידים: יש לבצעו לאחר קריאת הספר.

שלב א': כל קבוצה בוחרת באחד החברים שיציג לפני המליאה את אחת הדמויות המוזכרות
בדף ההנחיות. הקבוצה עוזרת לדמות לבנות את טיעוניה.
שלב ב': כל הדמויות הנזכרות בדף ההנחיות מנהלות שיחה בנושא: "האם כדאי לעזוב את
ספרד, אשר אתם חיים בה שנים רבות והתבססתם בה כלכלית וחברתית ולהגר לאמסטרדם
הזרה והחופשית"?
שלב ג': לאחר השיחה המשפחתית אומרים אנשי המליאה (הכתה) את דעתם על המתרחש.
שלב ד': עורכים הצבעה: האם יש לעזוב את ספרד או להישאר בה ולחיות כאנוסים כל
החיים?

דף הנחיות - פעילות א'

אתה הנער מנואל נונייט, בן למשפחת אנוסים אמידה ומשכילה, בספרד של
המאה ה- ‏17. אתה חרד, שאחותך הבכירה, רמדיוס, התאהבה במורה הנוצרי
שלך, אנטוניו. אתה מנסה לשכנע את רמדיוס לעזוב את ספרד יחד אתך ועם
הוריך ואחיך הצעיר, אף על פי שאתה חושש שויאולנטי, חברתך האהובה ובת
למשפחת אנוסים גם היא, לא תצטרף אליכם לנסיעה. אתה יודע, שדרך קשה
וארוכה לפניך, אך אתה מעדיף אותה על פני חיים תחת מסווה שקרי. כמובן,
אתה גם מעדיף חברים יהודים שלא יכנוך בשמות גנאי עקב דתך האמיתית.

.1
את רמדיוס, בת למשפחת אנוסים משכילה ואמידה בספרד של המאה ה- ‏17. את
יודעת, שנישואייך לאנטוניו, נוצרי משכיל וצעיר המאוהב בך, ימיטו קלון על
משפחתך ועל דתך. אביך הרופא, אמך ושני אחייך עומדים לעזוב בסתר את
ספרד, ומבקשים ממך להצטרף אליהם. את יודעת, שקשר האהבה בינך לבין
אנטוניו הוא הסיבה העיקרית לעזיבתם את ספרד, אף על פי שאיש לא ציין את
הדבר מפורשות באוזנייך. האם תתקשי לעזוב את סיביליה המלאה בארמונות
מפוארים, בכנסיות הדורות וצבעוניות, שריח קטורת נודף מקירותיהן
המצויירים, או שתשמחי לעזוב את סיביליה של מבצר טריאנה, שם מנהלת
האינקוויזיציה את חקירותיה באכזריות מרובה?

.2
אתה דוקטור רודריגו נונייט, היית רופא ידוע בפורטוגל, אך עזבת אותה
והיגרת בשנת ‏1638 יחד עם אשתך ועם שלושת ילדיכם לספרד עקב רדיפות
הנוצרים. בחרתם להתיישב בסיביליה היפה שבספרד, וגם שם הוכחת את כישוריך
הרפואיים ונתפרסמת מאוד. למרות מעמדך הרם ונסיונות בני משפחתך לחיות
כנוצרים לכל דבר, מכונים ילדיך בפי נערי סיביליה בשמות גנאי כמו:
"קריסטיאנוס נואבוס" (נוצרים חדשים) או "חודאיסנטה" (מתייהדים). אתה
ורעייתך, אינס, שומרים, תחת מעטה נוצרי, על המנהגים והמועדים היהודיים,
ומקפידים להנחיל את המורשת היהודית לילדיכם. אתה יודע שעינה של
האינקוויזיציה פקוחה לעברם של "הנוצרים החדשים" וחושש מקשר האהבה בין
בתך רמדיוס לבין אנטוניו, המורה הנוצרי שלקחת לילדיך. בתך עשויה להינשא
לנוצרי, ואם היא תסרב, עלול אנטוניו להסגירכם לאינקוויזיציה. האם תנסה
לשכנע את בני המשפחה לעזוב את ספרד?

.3
אביה ואמה של ויאולנטי, יהודים אנוסים גם הם ושכנים של משפחת נונייס,
משתתפים בשיחה. בתם הבכורה, ליאונור, כלואה במבצר טריאנה (בית כלא של
האינקוויזיציה). ליאונור וסנטיאגו הנוצרי התאהבו זה בזו, אך לאחר שהוריה
השיאוה לשמעון פראדוס היהודי, נקם סנטיאגו באהובתו ובבעלה והסגירם
לאינקוויזיציה. שמעון פראדוס העלה על המוקד וליאונור נכלאה לחמש שנים
באשמת קיום הדת היהודית. אביה ואמה של ויאולנטי עדיין אינם יודעים
שמנואל נונייט יצליח לחלץ את בתם ליאונור מן המבצר. הם אינם יודעים דבר
על האהבה בין ויאולנטי הצעירה למנואל והם מתלבטים: האם לעזוב את ספרד
או לחכות עד שבתם ליאונור תשוחרר על ידי האינקוויזיציה? האם משפחת
נונייס תנסה לשכנע אותם לעזוב יחד עמה?
.4

פעילות ב':
סעודת שבת אצל משפחת נונייס. לפתע מתפרצים פנימה סוכני האינקוויזיציה. תאר את
המתרחש, את ההאשמות, את הכפירה בהאשמה או את ההודאה בבית המשפט של
האינקוויזיציה.