Home
  education - חינוך

סוגיות בהוראהרגע של ספרות / משה בנדק

המכתם והחידה / פרופ' שולמית אליצור

על הוראת השירה החדשה / נורית בוכוייץ
להוראת אגדות חז"ל / גיטה קליינרמן
ועוד משהו על הוראת הרומן / בלהה רובינשטיין


על עצמנו בעיני עצמנו / בלהה רובינשטיין


כיצד ללמד ספרות? / פרופ' יוסף דן

השוואת תרגומים / ד"ר פנינה שירב

הוראת ספרות השואה - בעיות יסוד / פרופ' בן-עמי פיינגולד
ניסוי בטיפוח הקריאה / ד"ר איה מרבךהמועדון לעידוד הקריאה / דניה אנזנברג