הרשמה לקבוצות מיקוד לצורך היוועצות בנושא הערכה בית ספרית


בכל מחוז תבחר קבוצת מדגם אשר תוזמן ע"י המחוז.

ניתן להירשם עד תאריך: יום ראשון יד' באייר תשע"ט ה-19.5.2019

שדות המוצגים עם כוכבית אדומה (*) הינם שדות חובה.