במקרה של פניית הורה – נא לציין את תעודת הזהות של התלמיד
אם לא נעשתה פניה לגורם כלשהו – אנא ציין זאת