Home
 


 

רשימת תכניות לימודים תקפות

תכניות לימודים בגרסה אינטרנטית:

אנגלית / English
דינים (א'-י"ב)
מחשבת ישראל ממלכתי-דתי (חט"ב)
מחשבת ישראל ממלכתי (על יסודי)
מקרא ממלכתי-דתי (גן - י"ב)
ספרות (על יסודי כללי)
ספרות (על יסודי דתי)
תושב"ע ממלכתי-דתי (א'-י"ב)

מיפוי מטרות ערכיות בתכניות הלימודים

"הלכה למעשה" בתכנון לימודים

מאגר שירה

טיול עם מראה- הצעה לתכנון לימודים רב-תחומי ורב-מימדי

"הציונות בראי הזמר והסמל" - סביבת למידה ממוחשבת

העשרה למורה -

לשון
מוזיקה
מקרא ממ"ד
ספרות

מורשת ישראל - קטלוג חומרי למידה והוראה

אתר דעת

אתרים מומלצים