הגדרה הגדרה
  תיאור
education - חינוך 

מישורים מקבילים
הפאון וחלקיו
גוף משוכלל
מנסרה ופירמידה
גליל חרוט וכדור
פריסה
חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת  


- מישורים וישריםהגדרה  מישורים מקבילים זה לזה - מישורים שאין להם אף נקודה משותפת.

הגדרה  ישר מאונך למישור- ישר המאונך לכל ישר במישור העובר דרך נקודת החיתוך בין הישר למישור.

הגדרה  ישר מקביל למישור- ישר שאין לו נקודה משותפת עם המישור.

-הפאון וחלקיו


תיאור  פֵּאוֹן - גוף תלת-ממדי הבנוי ממצולעים בלבד.

    תיאור  פאות - המצולעים הבונים את הפאון.

    דוגמאות:

   


הגדרה  צלעות של פאון - הצלעות של המצולעים הבונים את הפאון (הן נקראות לעתים מקצועות).

הגדרה  קדקודים של פאון - הקדקודים של המצולעים הבונים את הפאון.

הגדרה  אלכסון של פאון - קטע המחבר שני קדקודים שאינם על אותה פאה.

שימו לב: אלכסון של פאה (כלומר של אחד המצולעים הבונים את הפאון) אינו נחשב לאלכסון של הפאון עצמו.

תיאור  פאון קמור - פאון שכל הקטעים המחברים קדקודים מוכלים בו (בתוכו או על פאותיו).

דוגמאות:

   


-גוף משוכלל


הגדרה  גוף משוכלל - פאון קמור שכל פאותיו הן מצולעים משוכללים חופפים, ומספר הפאות הנפגשות בקדקוד שווה בכל הקדקודים.

שימו לב: יש סך הכול 5 גופים משוכללים.

   


-מנסרה ופירמידה


תיאור  מנסרה
- פאון הבנוי כך:

יש לו שני מצולעים חופפים ו"מקבילים", הנקראים בסיסים.
שאר פאותיו הן מקביליות המחברות בין הבסיסים והן מהוות את המעטפת.


הערה: במילה "מקבילים" הכוונה היא ששני הבסיסים מונחים במישורים מקבילים וצלעותיהם מקבילות בהתאמה.

תיאור  מנסרה ישרה - מנסרה שבה כל פאות המעטפת הן מלבנים.

דוגמאות:

   


הגדרה  תיבה - פאון שכל פאותיו הן מלבנים.
התיבה היא מקרה פרטי של מנסרה ישרה שבה הבסיסים הם מלבנים.
הגדרה  קובייה - תיבה שכל פאותיה הן ריבועים.
לקובייה 6 פאות שכולן ריבועים חופפים.
קובייה היא גוף משוכלל.


תיאור  פירמידה - גוף הבנוי ממצולע (הנקרא בסיס הפירמידה), נקודה מחוץ למישור המצולע (הנקראת ראש הפירמידה), ומכל המשולשים הנוצרים על ידי הנקודה וצלעות המצולע (מעטפת הפירמידה).

תיאור פחות פורמלי: הפירמידה בנויה ממעטפת שעשויה כולה משולשים בעלי קדקוד משותף, ומבסיס שהוא מצולע.

   


הגדרה  פירמידה ישרה - פירמידה שבה כל צלעות המעטפת שוות זו לזו.

-גליל חרוט וכדור


תיאור  גליל - גוף המורכב משני עיגולים חופפים המונחים במישורים מקבילים , ומכל הקטעים המחברים עיגולים אלה.

לשני העיגולים קוראים בסיסי הגליל.

   


בתיאור פחות פורמלי - לגליל שני בסיסים שהם עיגולים חופפים ומקבילים, ומעטפת "מתוחה" המקיפה אותם.

דוגמאות:

   


אפשר לתאר את המעטפת כקטע המחבר שתי נקודות תואמות על היקפי שני העיגולים ומסתובב סביבם.

הגדרה  גליל ישר - גליל שבו הקטע המחבר את מרכזי הבסיסים מאונך למישורי הבסיסים.

באופן אינטואיטיבי אפשר להסביר שבגליל ישר העומד על אחד מבסיסיו, המעטפת "זקופה" ולא "נוטה", והבסיס "העליון" נמצא בדיוק "מעל" הבסיס "התחתון".

בגן ובבית הספר מטפלים רק בגלילים ישרים.

   


תיאור  חרוט - גוף המורכב מעיגול, נקודה הנמצאת מחוץ לעיגול, וכל הקטעים המחברים את הנקודה עם נקודות העיגול.

תיאור פחות פורמלי: החרוט בנוי מעיגול, מנקודה מחוץ לעיגול וממעטפת "מתוחה" המקיפה אותם.

לעיגול קוראים בסיס החרוט. לנקודה קוראים קדקוד החרוט.

המעטפת של החרוט נוצרת מכל הקטעים המחברים את קדקוד החרוט עם היקף העיגול.

דוגמאות:

   


הגדרה  גובה של חרוט - קטע שקצהו האחד בקדקוד החרוט, קצהו האחר על מישור הבסיס והוא מאונך למישור הבסיס.

   


הגדרה  חרוט ישר - חרוט שבו הקטע המחבר את קדקוד החרוט אל מרכז העיגול מאונך למישור העיגול. (כלומר: הנקודה נמצאת בדיוק "מעל" מרכז העיגול.)

קו יוצר של חרוט ישר - קטע המחבר את קדקוד החרוט עם נקודה על היקף הבסיס.

שימו לב: יש הבדל בין הגובה של חרוט ישר לקו היוצר שלו.


הגדרה  כדור - כל נקודות המרחב שמרחקיהן מנקודה קבועה שווים זה לזה.

הנקודה הקבועה - מרכז הכדור.

שימו לב: באותה המילה - "כדור" - מתכוונים לעתים למעטפת בלבד, ולעתים למעטפת ולפְּנים גם יחד.
ההגדרה המובאת כאן מתייחסת למעטפת הכדור.


-פריסה


תיאור  אם גוזרים פני גוף ופורסים אותם לצורה מישורית - מקבלים פריסה של הגוף.
נהוג לדרוש שבפריסה יתקיימו התנאים הבאים:

כל חלקיו יישארו מחוברים זה לזה, רצוי לאורך קטע.
הגזירה תיעשה לאורך "קווים מקובלים" כמו צלעות, קו יוצר, היקף בסיס וכדומה.


דוגמאות:

   


שימו לב: אי אפשר לפרוס כדור.חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת  
 
תאריך עדכון אחרון:14/07/2003