הגדרה הגדרה
  תיאור
education - חינוך 
  אורך,שטח ונפח
  יחידות מידה
  מרחק
  היקף
חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת  


- אורך שטח ונפח


תיאור  אורך - מֵמד שקשור לישר. אפשר למדוד אורך של קטע (שהוא חלק מישר) או של קו מוגבל כלשהו. אם הקו אינו ישר, אפשר להבין את המדידה כמדידת הקטע המתקבל לאחר "יישור" של הקו.

דוגמה:

   


שימו לב: בשפת היומיום מדברים, למשל, על "אורך התיבה", על "רוחב התיבה" ועל "גובה התיבה" או על "אורך המלבן" ועל "רוחב המלבן". גם אם משתמשים במונחים שונים, הכוונה תמיד היא למֵמד האורך.

תיאור  שטח - מֵמד שקשור למישור. אפשר לדבר על שטח של צורה מישורית (מוגבלת) או של משטח מוגבל כלשהו (לאו דווקא מישורי). גם במקרה של משטח כלשהו אפשר להבין את מדידת השטח כמדידת הצורה המישורית שתתקבל אם "ניישר" את המשטח לצורה מישורית. לדוגמה, השטח של פני קוביה או של פני חרוט הוא השטח של הצורה שתתקבל בפריסה שלהם. לא תמיד ניתן לבצע את ה"יישור" בפועל, אבל במתמטיקה יש דרכים חישוביות לעשות זאת. לדוגמה, את המשטח של פני כדור אי אפשר לפרוס ("ליישר") אבל אפשר לחשב את שטחו.

תיאור  נפח - מֵמד שקשור למרחב. אפשר להבין את המושג נפח כמידתו של המקום במרחב שהגוף תופס, או כ"תכולה" של הגוף אילו היה חלול ויכולנו למלא אותו.

דוגמה:

   


- יחידות מידהלכל מֵמד יש יחידות מידה מוסכמות ומקובלות.

למדידת אורך נהוג להשתמש ביחידות של מילימטר (מ''מ), סנטימטר (ס''מ), דצימטר (דצ''מ), מטר (מ'), קילומטר (ק''מ) וכדומה. אורך אפשר למדוד בעזרת סרגל.

קשר בין יחידות אורך שונות:

1000 מ' = 1 ק''מ
10 דצ''מ=1 מ'
100 ס''מ=1 מ'
10 ס''מ =1 דצ''מ
10 מ''מ =1 ס''מ


למדידת זוויות נהוג להשתמש ביחידות של מעלות וחלקי מעלות. (אפשר למדוד זווית גם ברדיאנים.
p2 רדיאנים שקולים כנגד 3600. בגן ובבית הספר היסודי אין משתמשים ברדיאנים.) לדוגמה: מידה של זווית בת 65 מעלות רושמים כך: 650.

קשר בין יחידות שונות של זווית:

60 דקות  = 1 מעלה
60 שניות = 1 דקה

למדידת שטח נהוג להשתמש ביחידות של מילימטר רבוע (ממ''ר), סנטימטר רבוע (סמ''ר), דצימטר רבוע (דצמ''ר), מטר רבוע (מ''ר), קילומטר רבוע (קמ''ר) וכדומה.

קשר בין יחידות שטח שונות:

1,000,000 מ''ר=1 קמ''ר
100 דצמ''ר=1 מ''ר
10000 סמ''ר=1 מ''ר
100 סמ''ר=1 דצמ''ר
100 ממ''ר=1 סמ''ר


לעתים משתמשים גם בדונם: 1000 מ''ר = 1 דונם.

למדידת נפח נהוג להשתמש ביחידות של מילימטר מעוקב (ממ''ק), סנטימטר מעוקב (סמ''ק), דצימטר מעוקב (דצמ''ק), מטר מעוקב (מ''ק), קילומטר מעוקב (קמ''ק), ליטר (ל'), מיליליטר (מ''ל) וכדומה.

קשר בין יחידות נפח שונות:

1,000,000,000 מ''ק=1 קמ''ק
1000 דצמ''ק=1 מ''ק
1,000,000 סמ''ק=1 מ''ק
1000 סמ''ק=1 דצמ''ק
1000 ממ''ק=1 סמ''ק
1 ל' = 1 דצמ''ק
0.001 ל' = 1 מ''ל
1 מ"ל = 1 סמ"ק


למדידת משקל (למעשה אנו מודדים מסה, שהיא הגודל המאפיין את העצם, ולא משקל) נהוג להשתמש ביחידות של גרם (ג'), קילוגרם (ק''ג), טונה, מיליגרם (מ''ג) וכדומה.

קשר בין יחידות משקל שונות:

1000 ק''ג =1 ט'
1000  ג' =  1 ק''ג
0.001 ג' = 1 מ''ג

למדידת זמן נהוג להשתמש ביחידות של שנייה, דקה, שעה וכדומה.

קשר בין יחידות זמן שונות:

60 דקות  = 1 שעה
60 שניות = 1 דקה

הערה: בארצות מסוימות נהוגות גם יחידות אחרות כמו אינץ' ומיל לאורך, פאונד למשקל ועוד.

מושגים נוספים שקשורים למדידות

- מרחק


הגדרה  מרחק בין שתי נקודות - אורך הקטע שמחבר את הנקודות האלה.

   


הגדרה  מרחק בין נקודה לבין ישר - המרחק הקצר ביותר בין הנקודה לבין נקודה על הישר.
כאשר הנקודה מחוץ לישר - זהו אורך הקטע המאונך לישר והמחבר את הנקודה עם הישר.
כאשר הנקודה היא על הישר - המרחק הוא 0.


הגדרה  מרחק בין שני ישרים מקבילים - המרחק הקצר ביותר האפשרי בין נקודה על
ישר אחד לבין נקודה על הישר האחר. מרחק זה הוא אורך הקטע המחבר שתי נקודות על שני הישרים והמאונך לשניהם.


המרחק בין שני ישרים נחתכים הוא 0, כי מקובל להגדיר מרחק בין שני "עצמים גאומטריים" כמרחק הקצר ביותר האפשרי בין נקודה על עצם אחד לבין נקודה על העצם האחר.

   


- היקף


תיאור  היקף של צורה מישורית - למושג זה שתי משמעויות:

המשמעות הגאומטרית: היקף הצורה הוא הקו המקיף את הצורה (אפשר לצבוע אותו).
משמעות של מידה: היקף הצורה הוא האורך של הקו הנ''ל.


בדרך כלל מובן מההקשר על איזו משמעות מדובר.
למשל: כאשר אומרים שלעיגול ולריבוע מסוימים יש "אותו היקף", מתכוונים כמובן שההיקף שווה מבחינת האורך ולא מבחינת צורת הקו.

הגדרה  היקף של מצולע (מבחינת המידה) - הסכום של אורכי צלעותיו.חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת  
 
תאריך עדכון אחרון:07/04/2005