education - חינוך 
על המילון
מושגים כלליים
חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת  


 

המילון הוכן על ידי צוות המתמטיקה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בשיתוף
עם צוות האגף לחינוך קדם יסודי.

צוות המתמטיקה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
ד"ר מלכה מאונטוויטן - מרכזת
ד"ר אלכס אוליצין
תלמה אשי
ניצה כהן
חנה פודלקו
ציפי פלנר
רבקה עינות
צילה רוט

צוות האגף לחינוך קדם יסודי
יעל הילרוביץ
חני למברג
שריתה ספוקויני
דפנה שריג

עריכת הלשון: גד בלום, ליאורה הרציג

קריאה והערות: ד"ר מיכאל קורן, המפקח על הוראת המתמטיקה

סדר, סרטוטים ועיצוב גרפי: חנה פודלקו


חיפוש לפי א"ב:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

תאריך עדכון אחרון:17/05/2005