Home
  education - חינוך






ספרות בעקבות השואה

נושאים הבאים לידי ביטוי ביצירות העוסקות בשואה, כגון:


התמוטטות העולם הישן, אובדן הבית והמשפחה
פ' לוי: הזהו אדם; ק. צטניק: סלמנדרה; קרטס: ללא גורל; אפלפלד: סיפור חיים; באדנהיים עיר נופש; פיזאר: עוף החול; פינק: מול הראי; ציפורים

החיים בגטו והחיים במחנות
פ' לוי: הזהו אדם? סמפרון: המסע הגדול; הכתיבה או החיים; ק. צטניק: סלמנדרה; קרטס: ללא גורל; ויזל: יום כיפור ללא מחילה; דגן: ליצני החצר

אובדן הילדות והתבגרות בצל השואה
קרטס: ללא גורל; אפלפלד: סיפור חיים; הכתונת והפסים; קיטי; פרידלנדר: עם בוא הזיכרון; פיזאר: עוף החול; ברזניץ: שדות הזיכרון; אלתרמן: על הילד אברם

גילויים של גבורה ומאבק על שמירת צלם אנוש
קרטס: ללא גורל; קצטניק: סלמנדרה; סמפרון: הכתיבה או החיים; סובול: גטו; בקר: יעקב השקרן; פינק: מול הראי

‎ השחרור - האם ייתכן שחרור אמיתי? זיכרון והשכחה
ק. צטניק: סלמנדרה; סמפרון: הכתיבה או החיים; פינק: ציפורים; המחבוא; ואריציות ליליות על נושא; אפלפלד: עשן; אביב קר; סיפור אהבה; אלמוג: הניה כבר לא כחולה; רומנוביצו'בה: המעבר בים סוף; דגן: ליצני החצר; אוזיק: הצעיף; תומר: ילדי הצל

המפגש של הניצולים עם בני היישוב בארץ אחרי שנות המלחמה
אפלפלד: מכוות האור; שיץ: שושן לבן שושן אדום; ליברכט: כריתה; חגיגת האירושין של חיותה; איני: עד שיעבור כל המשמר כולו; קרת: צפירה; תומר: ילדי הצל

‎ חוויותיהם של ילדי הניצולים שגדלו בצל השואה שעברו הוריהם
גרוסמן: עיין ערך אהבה; אלמוג: גמדים על הפיג'מה; פרי: גולם במעגל; ויזלטיר: אמא ואבא הלכו לקולנוע; רבקה מרים: כותנתי הצהובה


בעיית הייצוג של חוויית השואה באמצעים ספרותיים-אסתטיים:


אדורנו, פילוסוף וסוציולוג גרמני, בן לאב יהודי, הטיל ספק באפשרות לכתוב ספרות לאחר השואה. ובכל זאת ספרים רבים נכתבו ונכתבים על השואה ובעקבותיה. איך, באילו כלים, מתמודדת השפה האנושית עם תופעת השואה? בנושא זה עוסק גם מאמרו של א"ב יהושע: המכשולים האסתטיים של ספרות השואה.

בִּדיון לעומת עדות ותיעוד (ר' רשימת יצירות תעודיות בהמשך)
-
בין איפוק לזעקה (למשל, מצד אחד: אפלפלד, פרימו לוי, אידה פינק, פגיס, ריבנר, ומצד אחר: ק. צטניק, אצ"ג, י' כצנלסון)
-
הזרה (למשל, א' קרטס: ללא גורל; פגיס)
-
שימוש בתשתיות מקראיות (למשל, גלבע: יצחק; פני יהושע; פגיס: כתוב בעיפרון בקרון החתום; שלונסקי: סופה; טריינין: כתונת איש המחנות)
-

במסגרת הדיון בדרכי העיצוב של חוויות השואה יכולות לעלות שאלות הנוגעות להיבטים אתיים, כגון: האם שיקוף תודעת ה"תליין" עלול להעמידו באור אנושי ולטשטש את הגבול בינו לבין קרבנו? האם נכון וראוי לבחון ספרות העוסקת בשואה באמות מידה ביקורתיות-מוסריות שונות מאלה המופעלות בספרות העוסקת בכל נושא אחר? (בעניין זה ראו מאמרו של אבנר הולצמן: נושא השואה בסיפורת הישראלית: גל חדש.)


חובה (‎45 שעות)



רומן
סיפור קצר


הרחבה (‎45 שעות)


במסגרת שעות אלה יילמדו עוד יצירות, לפחות משני ז'אנרים. אפשר לבחור גם ביצירות נוספות מחלק החובה. כמו כן אפשר להקדיש חלק מהשעות לצפייה ולדיון בסרט.
הקצאת שעות להוראת היצירות במסגרת זאת על פי מפתח שעות מומלץ בעמ' ‎63.


שירה
סיפור קצר
רומן ונובלה
דרמה
מסות
קולנוע וסרטי ודאו



רומן


שני רומנים מבין אלה:

עיין ערך 'אהבה' (הקיבוץ המאוחד, ‎1986) גרוסמן דוד
הזהו אדם? (עם עובד, ספרית אפקים, ‎1988) לוי פרימו
המסע הגדול (ספרית פועלים, ‎1978); הכתיבה או החיים (הקיבוץ המאוחד, ‎1997) סמפרון חורחה
סלמנדרה (דביר, תש"ז) ק.צטניק
ללא גורל (עם עובד, ‎1994) קרטס אימרה


סיפור קצר


שני סיפורים מבין אלה:

עשן; אביב קר; סיפור אהבה (עשן, עכשיו, ‎1962; כמאה עדים, הקיבוץ המאוחד, ‎1975); קיטי (בגיא הפורה, שוקן, ‎1964) אפלפלד אהרון
מול הראי; ציפורים; עקבות (הגן המפליג למרחקים, ספרית פועלים, ‎1988); וריאציות ליליות על נושא (רישומים לקורות חיים, עם עובד, ‎1995) פינק אידה



שירה

אחד מבין משוררים אלה:
נשמת יוסי בין אחותי ברוניה; יצחק; פני יהושע (כל השירים, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1987) גלבע אמיר
כי זה כבר בכי; שיר מן היער: חיה הצוחקת; אל גבעת הגוויות בשלג (רחובות הנהר, שוקן, תשל"ח; כל כתביו, כרך ה', מוסד ביאליק, ‎1994) גרינברג אורי צבי
מחזור השירים "קרון חתום"* (כל השירים, הקיבוץ המאוחד, ‎1991) פגיס דן
פוגת המוות* (תרגום - מנפרד וינקלר: חלב שחור, מחברות עקד) צלאן פאול



אחת מבין המסות האלה:
אל מעבר לטרגי (מסות בגוף ראשון, הספריה הציונית, ירושלים, תשל"ט) אפלפלד אהרון
המכשולים האסתטיים של ספרות השואה (הקיר וההר, זמורה ביתן, תשמ"ט) יהושע אברהם ב'




שירה


על הילד אברם; מכל העמים (הטור השביעי, כרך א'. הקיבוץ המאוחד, ‎1982; עם עובד, תש"י); נופלת העיר; לאן נוליך את החרפה; משירי מכות מצרים; המחתרת (כתבים, הקיבוץ המאוחד, תשכ"א) אלתרמן נתן
אבא ואמא הלכו לקולנוע (קיצור שנות הששים, סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד, ‎1984) ויזלטיר מאיר
הוי הארובות (תרגום - אברהם הוס: חלב שחור, מחברות עקד, ‎1983) זק"ש נלי
בחזרה לאושוויץ (אזובי הקיר, הקיבוץ המאוחד, ‎1957); כתונת איש המחנות (הר וזיתים, אגודת שלם, ‎1969) טריינין אבנר
שירים מתוך הפואמה "נוף בעשן": קרון; ישיר העוף; עלה עשן (עקד, ‎1961); ויולה; עכשיו (דלתות צריפים עוד נפתחות בי, עקד, ‎1997) יעוז-קסט איתמר
תחלופה; איך הגעתי לזה; איך נקרא (כל שיריו, כרך ב', הקיבוץ המאוחד/סימן קריאה, ‎1997; שער כניסה שער יציאה, הקיבוץ המאוחד, ‎1981) ישורון אבות
מבחר שירים (תרגום - ב' הרשב: ברכה אשר מוסד ביאליק, ‎1964) סוצקובר אברהם
אני שומע אי שמה... (תרגום יעקב בסר: מתוך חלב שחור, מחברות עקד, ‎1983) סלוצקי ארנולד
שעטת צבאות (כל השירים, הקיבוץ המאוחד, תשל"ב) פוגל דוד
מכתבים מברגן בלזן (מכתבים לברגן בלזן, הקיבוץ המאוחד, תשל"ח) פלד עודד
שירים מתוך מחזור השירים "אחותי קטנה" (כל שיריו, כרך ב', מוסד ביאליק, ‎1997) קובנר אבא
השיר על העם היהודי שנהרג; השיר על הרבי מרדזין (כתבים, בית לחומי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תשל"א) קצנלסון יצחק
כותנתי הצהובה; היתרתי כפתור שמלתי (כותנתי הצהובה, עקד) רבקה מרים
אבי; אחותי; שער הברזל (האש באבן, ספרית פועלים, תשי"ז); אחותי הקטנה (ואל מקומו שואף ‎1989-1953, ספרית פועלים, ‎1990) ריבנר טוביה
סופה (שירים, כרך ב', ספרית פועלים, ‎1961) שלונסקי אברהם
ביתנו אפל (עולם בלהבות, עם עובד, דפוס דבר, תש"ד) ש. שלום


סיפור קצר


הניה כבר לא כחולה; סוסים; גמדים על הפיג'מה (נשים, כתר, ‎1986) אלמוג רות
מורשתה של רייזל קיידיש (האנשים הכחולים - סיפורים צפון אמריקאיים, הקיבוץ המאוחד, ‎1997) גולדשטיין רבקה
יום כיפור יום ללא מחילה (, מכון שון, ‎1984) ויזל אלי
פענוח; שיבתו של צ'זארה (זמן שאול, הקיבוץ המאוחד/סימן קריאה, ‎1988) לוי פרימו
ילדת התותים (סינית אני מדברת אליך, כתר, תשנ"ב); החתן המושלם של רוחלה (צריך סוף לסיפור אהבה, כתר, ‎1995); חגיגת האירוסין של חיותה (תפוחים מן המדבר, ספרית פועלים, ‎1986); כריתה (סוסים על כביש גהה, ספרית פועלים, ‎1988) ליברכט סביון
וריאציות ליליות על נושא; העלייה בדרגה (רישומים לקורות חיים, עם עובד, ‎1995); עשירי למניין; המחבוא; פיסת זמן (הגן המפליג למרחקים, ספרית פועלים, ‎1988) פינק אידה
צפירה (צינורות, עם עובד, ‎1992); נעליים (געגועי לקיסינג'ר, זמורה ביתן, תשנ"ד) קרת אתגר


רומן ונובלה


הצעיף (זמורה ביתן, ‎1991) אוזיק סינתיה
פגישה שנייה (עם עובד, ‎1998) אולמן פרד
תור הפלאות (הקיבוץ המאוחד, תשל"ח); בדנהיים עיר הנופש (שנים ושעות, הקיבוץ המאוחד, תשל"ה); העור והכתונת (עם עובד, תשל"א); בעת ובעונה אחת (כתר, ‎1985); הכתונת והפסים (הקיבוץ המאוחד, ‎1983); מכוות האור (הקיבוץ המאוחד, תש"מ); מכרה הקרח (כתר, ‎1997); כל אשר אהבתי (כתר, ‎1999) אפלפלד אהרן
מלך היהודים (זמורה ביתן, מודן, תשמ"א) אפשטיין לזלי
כוכב הלכת של מר סמלר (ספרית פועלים, תשל"א) בלו סול
לזכור ולשכוח (עמיקם, תשכ"ח) בן אמוץ דן
יעקב השקרן (עם עובד, תשל"ט) בקר יורק
פצעי בגרות (עם עובד, ‎1969) ברטוב חנוך
ליצני החצר (ספרית פועלים, ‎1984) דגן אביגדור
הלילה (תרמיל, משרד הביטחון) ויזל אלי
ההפוגה (ספרית פועלים, ‎1979) לוי פרימו
תיקו עם המוות (אותפז, ‎1970) מראס יצחק
גולם במעגל (כתר, ‎1986) פרי-אמיתי לילי
בדמייך חיי ("יסודות", ‎1961) רוכמן לייב
מעבר ים סוף (עם עובד, פרוזה אחרת, ‎1995) רומאנוביצ'ובה זופיה
אחרון הצדיקים (חמו"ל, תש"ך) שוורץ-בארט אנדרה


דרמה


קסטנר (אור-עם, תשנ"ח) לרנר מוטי
אינסידנט בווישי מילר ארתור
גטו (אור-עם, תשנ"ג) סובול יהושע
אנדורה (אור-עם, תשמ"ט) פריש, מקס
מתוך פרשת חייו של האנס ואלדמאר (הקיבוץ המאוחד, ‎1995) שבתאי יעקב
ילדי הצל (עמיקם, ‎1963) תומר בן ציון



עדות, הגות, זיכרונות ורשמי מסע
סיפור חיים (כתר, ‎1999) אפלפלד אהרון
שדות הזיכרון (עם עובד, ‎1994) ברזניץ שלמה
ליד כפרים שקטים (הקיבוץ המאוחד, ‎1987) הנדל יהודית
סוג מסוים של יתמות (עם עובד, ‎1999) לב אלאונורה
אל מול פני הרעה (הקיבוץ המאוחד, ‎1993) רוסקיס דוד
עוף החול (שוקן, ‎1981) פיזאר שמואל
עם בוא הזיכרון (אדם, ‎1980) פרידלנדר שאול
האדם מחפש משמעות (דביר, ‎1970) פרנקל ויקטור
מילנה (עם עובד, ‎1996) בובר נוימן מרגרט


מסות


שואה וגורל אישי, (עתון ‎77, יוני ‎1984) ברזל, הלל
לנושא השואה בשירתנו (עקד, ‎1970) הגורני גרין
נושא השואה בסיפורת הישראלית: גל חדש (דפים למחקר בספרות ‎10, אוניברסיטת חיפה, ‎1996-1995) הולצמן אבנר
השואה בשירת דור המדינה (עקד, ‎1984); הניגון והזעקה (עקד, ‎1995) יעוז חנה
בין אפר לספר (אלפיים ‎10, עם עובד, ‎1994) מירון דן
המזוודה של מרי קפקא (ממורדות הלבנון, עם עובד, ‎1988) עוז עמוס
פרקים נבחרים: השואה בדרמה ובתיאטרון (השואה בדרמה העברית, הקיבוץ המאוחד, תש"ן) פיינגולד בן-עמי
אין מקום אחר (אין מקום אחר, הקיבוץ המאוחד, ‎1988) שקד גרשון


קולנוע וסרטי וידאו


יעקב השקרן, ‎1977, מזרח גרמניה - צ'כוסלובקיה בֶּייר פרנק
בגלל המלחמה ההיא, ‎1988, ישראל בן דב אורנה
החיים יפים, ‎1999, איטליה בניני רוברטו
אירופה, אירופה (על פי סיפורו של שלמה פרל), ‎1991, גרמניה - פולין הולנד אנייצקה
שואה, ‎1985, צרפת לנצמן קלוד
הבחירה והגורל, ‎1993, ישראל רייבנבך ציפי
רשימות שינדלר, ‎1993, ארצות הברית שפילברג סטיבן