Home
education - חינוך 


קראו אחד משני הקטעים הבאים, לפי בחירתכם, ואז המשיכו לקרוא הלאה.
אם בחרתם בקטע א', עליכם לקרוא רק אותו באופן רצוף.
אם בחרתם בקטע ב', עליכם גם להשלים בתוכו משפטים בלתי גמורים.


קטע א
על כוכב הלכת קליל עלה הבוקר. נעמה קמה ממיטתה. היא
הניחה את כפות רגליה על הרצפה ועשתה תנועה לא זהירה.
היא לא זכרה שכוח המשיכה בקליל קטן פי ‏40 מזה שבכדור
הארץ. מיד מצאה עצמה עולה במהירות מעלה מעלה עד

לתקרת החדר.
"לא סתם קוראים לכוכב הזה קליל," חשבה בחיוך. יום קודם
באה נעמה לביקור אצל חברתה קרן המתגוררת בכוכב
קליל. כשקמה הבוקר, שכחה לרגע את הזהרותיה של קרן על
כוח המשיכה של הכוכב. "כן," אמרה לעצמה, "מאחר שכוח

המשיכה קטן כאן פי ‏40, אני צריכה להקפיד על התנועות שלי."
"למשל..." פיהקה נעמה בעת שנחתה חזרה ברכות על הרצפה.
"זה אומר, למשל, שאם בכדור הארץ אני קופצת ומגיעה לגובה
חצי מטר, כאן, באותו הכוח, אני מגיעה בקלות לגובה של ‏20
מטרים".קטע ב
על כוכב הלכת קליל עלה הבוקר. נעמה קמה ממיטתה. היא
הניחה את כפות רגליה על הרצפה ועשתה תנועה לא זהירה.
היא לא זכרה שכוח המשיכה בקליל קטן פי ‏40 מזה שבכדור
הארץ... (המשיכו את רצף הדברים בעצמכם כראות עיניכם עד
לקטע הבא.)

"לא סתם קוראים לכוכב הזה קליל," חשבה בחיוך. יום קודם
באה נעמה לביקור אצל חברתה קרן המתגוררת בכוכב קליל.
כשקמה בבוקר, שכחה לרגע את הזהרותיה של קרן על כוח
המשיכה של הכוכב. "כן," אמרה לעצמה, "מאחר שכוח
המשיכה קטן כאן פי ‏40, אני צריכה להקפיד על התנועות שלי.
אם לא אנהג כך, יקרו לי כל מיני דברים לא נעימים, למשל..."
(המשיכו את רצף הדברים בעצמכם כראות עיניכם עד לקטע

הבא). "מצד שני," חשבה נעמה, "יכולים לקרות לי דברים
נעימים שלא יכולים לקרות לי בכדור הארץ, למשל... (המשיכו
את רצף הדברים בעצמכם כראות עיניכם.)נעמה שכחה לרגע שכוכב הלכת קליל הוא בעל כוח משיכה מועט מאוד. ואילו
אתם, נסו לזכור זאת לאורך פעילותכם ולדמיין איך תיראה המציאות בכוכב
הלכת קליל שהוא בעל כוח משיכה מועט. הניחו לדמיונכם לעוף רחוק, אפילו
רחוק מאוד, אך אל תשכחו שבמציאות קיימים גם אילוצים.


אם מתעוררות בכם שאלות במהלך הפעילות, תוכלו להיעזר במאגר המידע
העומד לרשותכם.

עבדו עתה על פי השלבים האלה:


מנהלים את החיים על הכוכב קליל
אנו רגילים לכוח המשיכה של כוכב הלכת שלנו, כדור הארץ. כוח משיכה זה
הוא שנותן לנו את משקלנו. אבל איך תיראה המציאות עם כוח משיכה נמוך
בהרבה, שבו משקלנו יהיה קטן בהרבה?
תארו את המציאות על הכוכב קליל. אתם יכולים לבחור בכיוון מסוים כגון:
טיול ברחובות קליל.
הבניינים בקליל.
פארק שעשועים בקליל.
הרפתקה בכוכב קליל.
תחבורה בכוכב קליל.
התנסות דמיונית בכוכב קליל.

אפשר לעסוק לאו דווקא בכיוון מסוים, אלא בדברים שונים זה מזה, שאינם
קשורים בהכרח האחד לשני.
בתיאור המציאות רשמו דברים שהייתם רוצים לעשות על הכוכב קליל
ושאינכם יכולים לעשותם בכדור הארץ.
רשמו גם תחושות ורגשות שלכם בכל מיני מצבים בכוכב קליל.

לפני שאתם מתארים את המציאות בכוכב קליל, מומלץ לבצע את הפעולות
הבאות:
לרשום לעצמכם שאלות שיכוונו אתכם בעבודתכם ולהשיב עליהן. למשל,
אם אתם עוסקים בתחבורה בכוכב קליל תוכלו לשאול: איך יגיעו אנשים
למקום חפצם? איך ייראו כלי הרכב בכוכב קליל? איך יותאמו הרחובות
לתחבורה?
או, אם אתם עוסקים בתיאור פארק שעשועים בקליל, תוכלו לשאול: כיצד
ייראו מתקני שעשועים בפארק? איך תיראה הכניסה לפארק?

לרשום בעיות העלולות להיווצר במציאות של כוכב קליל ולהציע פתרונות
לבעיות אלה.

שאלות שמתעוררות במהלך העבודה
במהלך תיאור המציאות הדמיונית, רשמו שאלות כגון: מהו כוח המשיכה
בכוכבים שונים? במה הוא תלוי? האם לכל כוכב יש כוח משיכה? בהמשך
נסו לקבל תשובות על שאלות אלו.

אפשרויות לתיאור המציאות
להלן מספר אפשרויות לתיאור המציאות. תוכלו לבחור אחת או יותר:
תיאור מילולי עיוני (למשל בצורת דיווח או רשימה).
סיפור או אגדה המתרחשים בכוכב, שבו משתתפים אתם, חבריכם, או
אנשים אחרים.
קריקטורה או קומיקס.
מדריך למטייל.
כרזת פרסומת לתיירות בכוכב קליל.
בניית דגם, למשל של רחוב בכוכב קליל שבו בא לידי ביטוי כוח המשיכה
הנמוך של הכוכב, או של פארק משחקים.
מצגת.
אתר אינטרנט.

מחפשים תשובות
נסו לקבל תשובות על השאלות שרשמתם במהלך תיאור המציאות
הדמיונית.
חפשו תשובות לשאלות שעלו בכם תוך כדי תיאור המציאות הדמיונית.
למדו על כוח משיכה ועל נושאים המתקשרים אליו על ידי חיפוש תשובות
לאוסף השאלות שלפניכם או לחלקו (לפחות חמש שאלות).
אתם רשאים להעלות גם שאלות שאינן מצויות באוסף השאלות ולחפש
עליהן תשובות.

היעזרו במאגר המידע שלרשותכם ובמקורות אחרים, כגון ספרים, כתבי עת,
אינטרנט.

אוסף השאלות
בררו פי כמה קטן או גדול היה משקל גופכם בגרמי השמים הבאים, אילו
הייתם על פניהם: הירח, מאדים, צדק, פלוטו, אורנוס.
האם קיימים גרמי שמים שבהם משקלכם יהיה קטן פי ‏100 או פחות
ממשקלכם על כדור הארץ? מהם גרמי השמים הללו?
האם קיימת מהירות שאם נזרוק בה גוף כלפי מעלה, הגוף לא יחזור עוד
לכדור הארץ? אם כן, מהי?
מה קורה למשקלו של גוף ככל שהוא מתרחק מכדור הארץ?
מהו הקשר המדויק שבין מרחק הגוף מכדור הארץ ובין משקלו?
בעתיד, ייתכן שישתמשו בירח לבנות עליו חלליות מחומרים מקומיים ולשגר
אותן משם לחלל. מדוע כדאי לבצע זאת שם יותר מאשר על פני כדור הארץ?
לוויינים מקיפים את כדור הארץ ואינם מגיעים לכדור הארץ למרות שהוא
מושך אותם אליו. הסבירו מדוע.
מדוע לוויינים הקרובים לכדור הארץ מגיעים אליו לבסוף?
הירח הוא לוויין של כדור הארץ כבר מיליארדי שנים. מדוע הוא איננו מגיע
לכדור הארץ למרות שלוויינים הקרובים אל כדור הארץ עושים זאת
לבסוף?
האם, לדעתכם, יש נקודה בין הירח לכדור הארץ, שאם נשים בה גוף, כוח
המשיכה של כדור הארץ יאזן את כוח המשיכה של הירח? הסבירו.
השמש מושכת את כדור הארץ ואת כוכבי הלכת האחרים שלה. מה מונע
מכדור הארץ להתקרב אל השמש ולהגיע אליה?
השמש מוקפת כוכבי לכת הסובבים סביבה. ככל שכוכב הלכת רחוק יותר,
הוא נע סביבה לאט יותר. הסבירו מדוע.
מהו "חור שחור" ומדוע קוראים לו כך?
אילו בעיות עלולות להיווצר אצל בני אדם אם יימצאו זמן ממושך במצב של
כוח משיכה מועט?

המציאות שלנו על הכוכב קליל - סיכום
סכמו את עבודכם. הסיכום יכול להכיל:
תיאור קצר של המציאות הדמיונית.
שאלות שהתעוררו בכם לגבי כוח משיכה או כאלה שבחרתם מתוך אוסף
השאלות.
תשובות על השאלות.

את הסיכום ניתן להציג בכל דרך שתרצו (פלקט, תיאור במילים, דגם, ציור
ואפילו הצגה).

מציגים את המציאות שלנו על כוכב קליל
הציגו את הסיכום לפני הכיתה.

שאלות מכוונות על המציאות בכוכב הלכת קליל

ברשימה זו שאלות אפשריות הנוגעות למציאות בכוכב הלכת קליל: