Home
education - חינוך 


:פורשים כנפיים לזכרו
טיסת החלל של אילן רמון-החלום ושברו


  

איננו בעלי כנף ואף לא טייסים בחיל האוויר, ולכן איננו יכולים לעשות מחווה של פרישת כנפיים. ובכל זאת, במחשבתנו ובדמיוננו נפרוש כנפיים לזכרו של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון בחלל.

אילן רמון יועד להיות הישראלי הראשון שיגיע לחלל. כבר לפני שנים אחדות הוסכם בין מדינת ישראל לארה"ב, שאסטרונאוט ישראלי ימריא לחלל על סיפונה של אחת ממעבורות החלל של נאס"א, סוכנות החלל של ארה"ב. מי שנבחר לתפקיד מרגש זה היה אילן רמון.

אילן טס ביחד עם עוד שישה אנשי צוות במעבורת החלל קולומביה בטיסת STS 107. ב- 16.1.2003 המריאה קולומביה לחלל בהצלחה רבה ובאופן שהוגדר כמושלם. טיסתה נמשכה שישה עשר יום. צוות האסטרונאוטים במעבורת החלל, כלל חמישה גברים ושתי נשים. אלה יועדו לבצע ניסויים ותצפיות שונות. בניגוד לרוב טיסות מעבורות החלל בשנים האחרונות, שטיסתן שרתה את תחנת החלל הבינלאומית, טיסה זו לא נועדה לטוס אליה או לשרתה בדרך כלשהי. היא הייתה טיסה שאופייה מדעי.
אילן עמד לבצע מספר משימות מדעיות, שאכן בוצעו כולן ובהצלחה. אחת מהן הייתה חקר של תופעת טבע נדירה הקרויה בשם Elf (שדון). זוהי תופעה שמהותה התפרקות של אור בצורה טבעתית. התופעה מתרחשת מעל סופות ברקים חזקות. היא מתרחשת בגובה של כתשעים קילומטרים מעל פני כדור הארץ.

ניסוי אחר היה מעקב אחר סופות אבק. הניסוי כלל צילום ומדידה מהחלל של סופות אבק באזור הים התיכון. התצפית בוצעה בהצלחה על ידי אילן, אך רק לקראת סיומה של טיסת מעבורת החלל קולומביה. התצפיות שערך אילן, באמצעותן של מצלמות מיוחדות, אפשרו מעקב אחרי אווירוסולים (אווירוסולים הם חלקיקים זעירים המרחפים באוויר ומצויים באופן קבוע באטמוספירה התחתונה של כדור-הארץ. גודלם מיקרוסקופי והם מכילים מינרלים שונים כגון צורן ומגנזיום).

אילן ביצע גם ניסויים של גידול גבישים והפעלת חוות נמלים בתנאים של ריחוף.

המראת המעבורת והניסויים שבה התנהלו כאמור בהצלחה רבה אולם החלק האחרון של הנחיתה השתבש וגרם לקריסת מעבורת החלל ולמותם הטרגי של שבעת האסטרונאוטים שבה, כולל אילן רמון.

נכון לעכשיו לא ידוע מה גרם להתרסקות מעבורת החלל קולומביה. מסעה הטרגי, מכל מקום, הגיע לקצו וגרם למותם האכזרי של שבעת אנשי צוותה.

מסע החלל של קולומביה הביא אמנם להתגשמותו של החלום לשלוח נציג משלנו לחלל, אך סופו של המסע התגלה כהתגשמותו של סיוט שאיש לא פילל לו.

 


אילן רמון הגשים את חלומו ואת חלומותיה של מדינה שלמה אך נפל בסוף המסע.

יהי זכרו ברוך.

על טיסת מעבורת החלל קולומביה ניתן למצוא חומר באתרים הבאים:
משימות המחקר במעבורת החלל
יומן המעבורת קולומביה
הידען
Human space flight של נאס"א 
תאריך עדכון אחרון:03/02/03