education - חינוך  
בטיול הזה נקרא על המצאות הקשורות למראות.
נתכנן ונמציא מכשירים שיש בהם מראות.


שירים וסיפורים
קטעי מידע
ציורים ופסלים (בהכנה)
תצלומים (בהכנה)
הצעות לפעילויות (בהכנה)
ביבליוגרפיה (בהכנה)נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)