education - חינוך  
בטיול זה נתבונן ביצירות אמנות,
נראה כיצד מתייחסים אמנים למראות,
נבטא רעיונות אישיים בציור, בכתיבה ועוד.


שירים וסיפורים
ציורים ופסלים
תצלומים
הצעות לפעילויות
ביבליוגרפיהנקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)