education - חינוך  דגמים וכלי עזר לתכנון פעילויות

פעילויות לפי מאפיינים של האינטליגנציות המרובות
א"ב - כלי עזר להרחבת מאגר הפעולות
שלבים של פעילות חקרנית (על פי ג'ון דיואי)
שלבים בפעילות אמנותית
דיאלוג עם יצירת אמנות
דגם "שלוש השאלות"
דגם לניתוח מרכיבי היצירה
לקרוא שיר
לקרוא סיפור
לשאול את עצמי - דגם של רפלקציהדיאלוג עם יצירת אמנות

התבוננות ביצירה היא פעולה שצריך להשתהות במחיצתה, להעלות שאלות, לשים לב לפרטים, לבחון את הקשר בין הפרטים לבין המכלול, להגיב הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית וליצור תובנות חדשות של המתבונן כלפי היצירה וכלפי עצמו.
יש דרכים שונות ליצירת דיאלוג שכזה. כאן אנו מתארים שני דגמים:
דגם "שלוש השאלות"
דגם לניתוח מרכיבי היצירה


דגם "שלוש השאלות"
נקודת המוצא של הדגם הזה 1 היא יצירת חיבור בין היצירה לבין עולמו של המתבונן בה.

התלמידים בוחרים יצירה להתבוננות.
הם מפנים שאלות אל היצירה או אל פרט מתוכה:
מה היצירה "אומרת" לי?
שאלה זו מתייחסת לתהליך חשיפת המשמעויות שביצירה.
מה יש לי לומר ליצירה?
השאלה מתייחסת לתהליך פרשני.
איך היצירה מתקשרת אליי ואיך אני מתקשר אליה?
שאלה זו מכוונת לתהליך רפלקטיבי.
יש חשיבות רבה לכך שהילדים ישתפו את חבריהם ואת המורה בדיאלוג שהם מנהלים עם היצירה.
כדאי להמליץ לילדים לרשום את השאלות ואת המחשבות שעלו בהם, כדי שישמשו כנקודות מוצא לשיחה בכיתה. 2
דגם לניתוח מרכיבי היצירה
דגם זה מאיר בעיקר היבטים צורניים של יצירת אמנות.
לפני כל הפעילות האנליטית, חשוב שתינתן לתלמידים הזדמנות להתבוננות חופשית, בלתי מכוונת ובלתי מובנית ביצירה. אפשר לפנות אליהם בשאלה כללית כגון:
מה יש לך להגיד על היצירה?
אחר כך אפשר לבחור מן הדגם היבטים הרלוונטיים לתלמיד במפגשו עם היצירה.

נושא
מה רואים ביצירה?
מהם הנושאים ביצירה (למשל, מהו הסיפור או התיאור המופיע בה)?

סביבה
אם יש אירוע, היכן הוא מתרחש?
האם מתוארים בתמונה גם פְּנים וגם חוץ? מה מתואר ברקע?

קווים וצורות
אילו צורות מופיעות בקומפוזיציה? (ראליסטיות, מופשטות ועוד)
אילו קווים מופיעים בקומפוזיציה? (אנכיים, מאוזנים, אלכסוניים ועוד)
האם העצמים שטוחים (דו-ממדיים) או תלת-ממדיים?

צבעים
האם היצירה צבעונית? (האם יש בה צבע אחד, צבעים רבים או מעטים?)
האם הצבעים חמים או קרים? צבעי יסוד או מעורבבים?
האם צבע מסוים שולט בתמונה? האם יש הרמוניה בין הצבעים?
האם הצבעים אטומים או שקופים? כהים או בהירים?
אילו גוונים יש ביצירה?
האם הצבעים משפיעים על האווירה שבציור? (האם יש תחושה של מחנק, של נועם, של פחד, של שביעות רצון כשמתבוננים ביצירה?)
האם יש משחק של אור וצל ביצירה?
האם קטע מסוים ביצירה מואר באופן מיוחד?

טכניקה
האם היצירה היא ציור? פסל? קולאז'? (ואם לא - מהי?)
באיזו טכניקה השתמש האמן (בצבעי מים, בשמן? בקולאז'? ברישום? וכו')?
באילו חומרים השתמש הפסל (בשיש, בעץ, במתכת, בשילוב בין חומרים וכו')?

אווירה
איך משפיעים האמצעים שבהם השתמש האמן (קו, כתם, צבע, צורה וכד') על היצירה ועל רגשותיך?

היבט אישי
איזה דבר חדש יש לך להגיד על היצירה?


לקרוא שיר

בעת המפגש עם שירים בכיתה, תלמידים ומורים:3

קוראים קריאה דמומה וקולית את השירים
מאזינים לשירים שקוראים בפניהם
משוחחים על חוויות אישיות ורגשות שניעורו בעקבות הקריאה
משחזרים את תוכן השיר ומנסחים את הנושא שלו
מצביעים על האמצעים הצורניים המעצבים את התוכן ואת האווירה ודנים בהם
מבחינים בעיצוב השיר על הדף - אורך שורות, בתים, שטחים לבנים וכדומה - ובתרומתו למשמעות השיר
מבחינים באמצעים המעניקים מוזיקליות לשיר - חריזה, קצב, אליטרציה, לשון נופל על לשון, חזרות צליליות - ומצביעים על תרומתם למשמעות השיר
מבחינים בין המשמעויות המפורשות של מילים בשיר ובין המשמעויות הנלוות, הבונות יחד את רובדי המשמעות של הטקסט השלם
מבחינים בין המשמעות השגורה והצפויה של מילים וצירופים למשמעות הייחודית והבלתי צפויה שלהן בטקסט השלם, ונוכחים כיצד הבחירות הלשוניות יוצרות משמעות בשירה
קוראים את השירים קריאה קולית בפני אחרים כחלק מפרשנות הטקסט וכדרך לבטא את מרכזיותם של הקצב והמצלול בשיר ואת החוויה האסתטית והרגשית
קוראים את השירים בקריאה חוזרת וחווים אותם מחדש
ממליצים על שירים שקראו
  מתוך: תכנית הלימודים לבית הספר היסודי חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות


לקרוא סיפור

בעת המפגש עם סיפורים בכיתה, תלמידים ומורים

קוראים סיפורים ומאזינים להם
משוחחים על חוויות אישיות ועל רגשות שניעורו בעקבות הקריאה
מבחינים ברכיבים הבונים סיפור: דמויות, מקום וזמן, נקודות מבט, תפתחות העלילה, רצף ושינוי ברצף
דנים בדרך עיצוב הדמויות ובוחנים את תפקידן בסיפור - מה הן עושות, מה הן אומרות וכיצד הן מתוארות
מבחינים בין דיבורן הישיר של הדמויות לבין דברי המספר
בוחנים כיצד השימוש בלשון ובסגנון משפיע על המשמעות הסמויה והגלויה
מבחינים ביסודות ראליסטיים וביסודות על-טבעיים בסיפורים
מבחינים בין יסודות בדויים לבין יסודות בלתי בדויים בסיפורים היסטוריים ובסיפורים על רקע היסטורי
מבחינים באמצעים הרטוריים המשמשים את המספר להדגשה ולמשיכת תשומת לבם של המאזינים: חזרה (על מצבים, מילים וכדומה), דו-שיח בין דמויות, משחקי מילים ושאלות רטוריות
חוזרים וקוראים את הסיפורים, או קטעים מתוך הסיפורים, לעיגון הפרשנות, להנאה ולהשמעה באוזני אחרים
  מתוך: תכנית הלימודים לבית הספר היסודי חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבותלשאול את עצמי

זהו דגם המציג תהליך של רפלקציה במשך הפעילות ולא אחריה.5
התלמידים שואלים את עצמם שאלות תוך כדי פעילות עם עצם, יצירת אמנות,
טקסט וכד':‎6
‎1. לאן זורמת המחשבה שלי?
מה מפתיע אותי?
מה מבלבל אותי?
מה נוגע ללבי?
מה מרגש אותי?
‎2. מה היחס שלי לעצם?
האם יחסי אליו השתנה?
‎3. אילו שאלות אני שואל?
אילו השערות, הנחות או החלטות עולות בדעתי?
האם אבחר באחת מהן לביצוע?
‎4. מהן הציפיות שלי מעצמי?
מה אני רוצה להשיג ואיך אעשה זאת?
‎5. איזה שינוי מבחינה רגשית או קוגניטיבית צריך לקרות לי, כדי שאוכל לחקור יותר לעומק?


1. המבוסס על המודל של פרופ' מ"ד כספי אמנות כדרך לפיתוח גישה לחיים של ילדים שטרם מימשו את כושריהם, ראו פלד תמר (התשנ"ח), עמ' ‎28.
2. דגם אחר של דיאלוג עם יצירת אמנות מתואר ב"מה בעצם?" בעמ' ‎72: הילדים שאלו באופן ספונטני, בעקבות הסקרנות שעוררה אצלם היצירה ערכים אישיים של מגריט.
3. ראו חלונות ג, מדריך למורה (‎1994).
4. דוגמאות רבות ראו, ענבר עדנה (התשמ"ח), על עצמי ועל עוד...
5. "הרפלקציה הינה תהליך דיאלקטי שבו מקיים היחיד דו-שיח פנימי המבוסס על הסתכלות אנליטית על מחשבותיו. מהסתכלות זו הוא פונה החוצה אל הסיטואציה הספציפית שאליה מכוון התהליך החשיבתי". ראו, רייכנברג רבקה (‎1998).
על רפלקציה אפשר לקרוא במקומות שונים ב"מה בעצם?". ראו, מפתח מושגים, עמ' ‎228.
6. על פי המודל "שאלות מטה-קוגניטיביות" של פרופ' שרי טישמן, מתוך הרצאה "הכיתה החושבת" בכנס בין-לאומי על חשיבה בהוראה ובלמידה, מטעם מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, מרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים, ‎5-6.1.1998.נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)
תאריך עדכון אחרון:16/05/2007