education - חינוך  


תלמידים כותבים
תלמידים ומורים מציירים
תלמידים ומורים מצלמים
מצגות של תלמידים ומורים
נושא המראות
בחטיבה לגיל הצעיר ע"י מכללת דוד ילין בירושלים, אוקטובר - דצמבר, 2006
מתארת: לאה נאה מנהלת החטיבה.
ציור דיוקן עצמי באמצעות מראה
ילדי גן חובה בחטיבה לגיל הצעיר ע"י מכללת דוד ילין בירושלים, דצמבר, 2006
מתארת: ציפי אנגלהרט הגננת.
בוחרים חפצים
תיאור סדנה שקיימה רחל גרבר בקיטו, אקוודור, נובמבר 2006
טיול עם מראה – תכנית בית ספרית בכיתות א'-ו'
בבית הספר ע"ש זאב ז'בוטינסקי בבית שמש, פברואר – מאי, 2005
מתארת: דבורה קיי
המראה בסיפורי מעשיות
תכנון יחידת לימוד בכיתה ג' בהלימה לתכנית הלימודים בחינוך הלשוני
מספרות: ברכה ואילנה, מחנכות כיתה ג', בבית הספר ע"ש זאב ז'בוטינסקי בבית שמש
מראות פורים
נושא בית ספרי לחג פורים בהשראת האתר טיול עם מראה
מציעה: שרית רביד
תלמידי "יגאל אלון" בקדימה מטיילים עם מראה
מספרת : אסתר טל, מחנכת כיתה ה' ורכזת מחשבים בבית הספר.
טיולי מראה של תלמידים ומנחים בבתי חולים
מספרת: דנה אילון גלבוע, רכזת תקשוב קו-אור ומדריכה בבית חולים בירושלים.
כיצד להתארגן לקראת עבודה באתר "טיול עם מראה"?
מציעה רימונה אבנרי.
התנסות עם מראות  
תמר פלד ושרית רביד מתארות התנסות שהתקיימה בכתה ד' בבית ספר גבריאלי בחיפה.
אני והמראה - מה חושבים על עצמם תלמידים המתבוננים במראה?
רימונה אבנרי מתעדת התנסות של תלמידי כתה ד' בבית ספר "קרית עמל" בטבעון.נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)
תאריך עדכון אחרון:16/05/2007