education - חינוך  


לשון משקפת מראות
 
מאז שבני אדם ראו את בבואתם במראה נפתחו בפניהם אפשרויות להתבונן באופן מטאפורי על עצמם ועל העולם הסובב אותם.

בפרק זה נכיר ביטויים, פתגמים ואמרות-כנף שהמשותף לכולם הוא השימוש במושג מראה על משמעויותיה המגוונות.

הכרה ושימוש בביטויים ובפתגמים הם ציון דרך בהישג 8
מתוך "הישגים נדרשים בחינוך הלשוני".

שמות, מושגים וביטויים
פתגמים סובבים עולם
אמרות כנף


שמות, מושגים וביטויים  
הנגזרים מהמילים: ראי, מראה

ראינוע

מראת תשקיף

תאומי המראה

בִּרְאִי עָקוֹם

כאספקלריה המאירה

תמונת ראי

בבואת הראי

אתר ראי mirror site

בראי המשפחה

לשון המראות

מול המראה הסדוקה

העיתונות - ראי המציאות

לא ראי זה כִּראי זה


פתגמים סובבים עולם 

פתגם איטלקי
מים עכורים לא יצְלְחוּ למראה.

.Muddy water won't do for a mirror

פתגם אירי
עינו של החבר היא מראה טובה.

.A friend's eye is a good mirror

פתגם אפריקאי
החיים הם כמו מראה: אם נזעיף פנינו כלפיה, היא תזעיף פנים בחזרה. אם נחייך - אותנו היא תברך.

life is like a mirror. If we frown at it, it frowns back. If we
.smile, it returns the greeting

פתגם אפריקאי
כפי שפני האדם משתקפות בראי, נפש האדם משתקפת בנפש אדם אחר.

פתגם גרמני
אם יש לך חבר טוב, אינך זקוק למראה.

.If you have a good friend, you don't need a mirror

פתגם גרמני
אדם חסר השכלה הרי הוא כמראה בלתי מלוטשת.

.An uneducated person is like an unpolished mirror

פתגם טיבטי
אף על פי שיש לך עיניים לראות אנשים אחרים, אתה זקוק למראה כדי לראות את עצמך.

Even if you've got eyes to see other people, you need
!a mirror to see yourself

פתגם יידי (יידיש):
העיניים הן ראי הנפש.

.The eyes are the mirror of the soul

פתגם יפני
כשם שהחרב היא נפשו של הסמוראי, כך המראה היא נפשהּ של האישה; כשהמראה עמומה, הנפש עכורה.

As the sword is the soul of the samurai, so is the mirror
.the soul of a woman
.When the mirror is dim, the soul is unclean

פתגם יפני
המראה היא נפש האישה.

הערה: הסיפור על מראה ועל פעמון מבוסס על אמונה זו.

פתגם יפני
הפרח הנושר אינו שב לענף, כך מראה שבורה לא תבריק שנית.

.Fallen blossom doesn't return to the branch, a broken
.mirror can not be made to shine

פתגם סיני
שיח האדם הוא ראי מחשבותיו.

.A man's conversation is the mirror of his thoughts

פתגם ערבי
הסוס הוא המראָה שלך.

.The horse is your mirror

פתגם פלמי
לפני שאתה ניגש לראי, תלמד לאהוב את הצדדים היפים שבך.

פתגם צרפתי
המראה הטובה ביותר היא עינו של החבר.

.The best mirror is a friend's eye

פתגם רוסי
הסר מהמראה את מעטה הכסף ואפילו הצאר לא יראה את פניו.
Deprive a mirror of its silver and even the czar won't see
.his face


הערה: הסיפור שני ידידים מבוסס על אמונה זו.


אמרות כנף מפי אנשים ידועים 

  פול קלודל (6 באוגוסט 1868 - 23 בפברואר 1955), מחזאי, משורר ודיפלומט צרפתי.

"הגאון הוא כמו ראי; מצד אחד הוא קולט אור, מצד אחר הוא גס וחלוד"

  מרקוס טוליוס ציצרו (או קיקרו), מדינאי סופר ונואם רומאי, 106 - 43 לפנה"ס:

הפנים הם ראי המחשבה.

  לוקיוס אניאוס סנקה, פילוסוף יווני, 5 לפנה"ס - 65 לספה"נ:

הדיבור הוא ראי המחשבה.

  יוהן וולפגנג פון גתה, משורר, מחזאי, סופר ומדען גרמני, 1832-1749:

התנהגות היא מראה שבה כל אחד מציג את דמותו.

Behavior is a mirror in which everyone shows his image. Johann
.von Goethe

  גנדי מוהנדס קרמצ'נד, 1869-1948, מנהיג לאומי הודי ומשחררה מהשלטון הבריטי;
 ידוע בכינויו מהטמה (Mahatma, "בעל הנשמה הגדולה"):


מה שאנו מעוללים ליערות, הוא אך השתקפות במראה של מה שאנו עושים לעצמנו ולזולתנו.

What we are doing to the forests of the world is but a mirror
.reflection of what we are doing to ourselves and to one another
Gandhi


  קרל גוסטב יונג, פסיכיאטר שוויצרי, מייסד זרם הפסיכולוגיה האנליטית, 1875- 1961:

המראה נמצאת מאחורי המסֵכה וּמראה את הפנים האמיתיות.

.The mirror lies behind the mask and shows the true face"
C. G. Jung

  ג'ורג' בלנשיין, רקדן וכוריאוגרף, 1904 - 1983:

המראה אינה אתה. המראה היא אתה מתבונן על עצמך.

.The mirror is not you. The mirror is you looking at yourself
George Balanchine


  פרנסוא רבּליי, נזיר, פיזיקאי, סופר וסטיריקן צרפתי, 1494 – 1553:

"אם ברצונך להימנע מלראות שוטים, ראשית דבר נפץ את המראָה שבביתך".

If you wish to avoid seeing a fool you must first break your mirror - Francois Rabelais


  נתן אלתרמן, משורר ומחזאי ישראלי, 1910 – 1970:

אמנם יש והאמנות נראית רק כְּצִפּוי-הכסף בָּאַסְפַּקְלָרְיָה, אבל לוֹטשיהָ הם מוּקיונים מִדָעַת. לפני שמוציאים משפט על ההסטוריה יש לבדֹק תמיד גם את הראי שבה היא משתקפת. וְכמובן, גם את עצמך... תמיד גם את עצמך.

מתוך: אורלנד יעקב, כז שירים - נתן היה אומר, הוצאת הקיבוץ המאוחד תשמ"ה, עמ' 34.


  ג'ורג' הרברט, (1593 – 1633), משורר, נואם וכומר אנגלי

המראה הטובה ביותר היא חבר ותיק.

The best mirror is an old friend. George Herbert


אמרות כנף מפי אנשים לא ידועים 

  אם אתה רוצה לשכנע אנשים לעשות משהו, תתחיל עם האיש במראה.

  כשאתה מתבונן במראה אינך רואה את בבואתך - בבואתך רואה אותך.

When you look into a mirror you do not see your reflection-your
.reflection sees you


  החיים הם המראה של פעולותיך.

.Life is a mirror of your actions

  האמת היא מראָה מנופצת,
אך כל נָד וכל הֵלֶך אַרעי,
שמצא חתיכונת נוצצת,
מאמין כי מצא כל הראי.

  יש במראה יותר ממה שנראה.

  החינוך הוא ראי החיים.

  הסאטירה היא מראה קמורה של המציאות - אם התיאטרון הוא מראה, הסאטירה היא מראה קמורה, מראה פנורמית המסוגלת לזהות את פוטנציאל העיוות אשר במציאות, לבחור מתוכה פרטים ולהגדילם עד אשר זה מצחיק.


נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)
תאריך עדכון אחרון:28/12/2005