education - חינוך  


תצלומים


הירקון, ברוך גיאן, אביב, 1992.
גשר השטן ליד לוקה בטוסקנה, ברוך גיאן, 2000.
ונציה, ברוך גיאן,פברואר 2001.
נערה במשקפיים, ילנה סמילנסקי, 1998.
שמים בשלולית, אנדריי פודלקו, ירושלים, 2000.
על שפת הבריכה, שרית רביד, תל אביב, 2001.
השתקפות בחלון, ציפי פסחוביץ, שטוקהולם 1999.
פירנצה I, ציפי פסחוביץ, 1998.
נקרא על היסודות התאורטיים שעליהם מבוסס האתר נקרא מדברי מורים ותלמידים שטיילו עם מראה נברר את יחסנו למראה ונתאר את המשתקף בה נראה כיצד אמנים מביעים את יחסם למראה נלמד על מראה בתרבויות שונות, בספרות, באגדה ובקולנוע נכיר תופעות הקשורות במראות מסוגים שונים נקרא על מכשירים שיש בהם מראות ונמציא המצאות הקשורות במראות (בהכנה) נפתור חידות ונתנסה במשחקי מראה (בהכנה)