Home
  education - חינוך

שלוש גישות לטכנולוגית המידע בחינוך


רוני אבירם, גיליון ‏15, תש"ס - 2000

תקציר המאמר

מאמר זה שואף להציג את הוויכוח המתמשך על השפעות טכנולוגיות המידע והתקשורת על בית הספר. ויכוח זה יכול להיתפס כמאבק בין שלוש גישות (השמרנית, המתונה והרדיקלית) המשיבות בהרחבה על שתי שאלות בסיסיות, הנוגעות ליחסים בין טכנולוגיות הידע והתקשורת לבית הספר.
אחת השאלות היא תיאורית:
‎1. האם השיטות הדידקטיות והטכנולוגיות הנהוגות כיום בבית הספר יכולות להשתנות רק באופן חלקי, מבלי שתהליך ההשתנות יגרור שינוי מאפיינים יסודיים אחרים של בית ספר המוכרים לנו היום?
‎2. שאלה אחרת היא נורמטיבית: אפילו אם התשובה על השאלה הראשונה היא חיובית - האם השיטות הדידקטיות והטכנולוגיות הבית ספריות או האם מאפיינים בסיסיים אחרים של בית הספר, צריכים להיוותר ללא שינוי בעידן הנוכחי, ששולטות בו טכנולוגיות המידע והתקשורת?

תשובתי על השאלה הראשונה כפי היא מוצגת במאמר זה יכולה להיקרא "דטרמיניזם רך".
תשובתי על השאלה השנייה מבטאת השקפת עולם ליברלית, שלפיה הערך החברתי והחינוכי החשוב ביותר הוא הגברת האוטונומיה האישית.