Home
  education - חינוך

מחקרי הערכה

המשמעויות של מחקר ה-IEA בתחום תכניות הלימודים וההוראה / בנימין ס. בלום
הערכת עבודת המעבדה בהוראת הכימיה / איטיה כהן, רות בן צבי, אבי הופשטיין ודוד סמואל