Home
  education - חינוך

שיטות הוראה ודרכי הערכה חלופיות במסגרת תכנית מוט"ב


רחל ממלוק, דבורה קצביץ, אתי לאונוב, רות בן-צבי, גיליון ‏14,
תשנ"ט, ‏1999מאפייני הסדנה ותוצריה

הסדנה התקיימה על מנת לתמוך במורים המלמדים מוט"ב שהיו מעוניינים ללמד ולהעריך את
תלמידיהם בדרכים מגוונות וחלופיות. את מאפייני הסדנה ניתן לחלק לשני תחומים:
פעילויות בסדנה;
.1
פעילויות בשדה (בכיתות).
.2

‏1. פעילויות בסדנה

הסדנה כללה מפגשים של ארבע שעות אחת לשבועיים. משתתפי הסדנה, מורים משני בתי ספר
בהנחיית מדריך שהשתלם בנושאי חלופות בהוראה ובהערכה, בחרו במפגשים הראשונים את
הפעילויות אשר בהן ביקשו להתמקד ועליהן דנו בסדנה. בפעילויות אלה נכללו דרכי הוראה
ומטלות אשר הוטלו על התלמידים, וקריטריונים להערכתם (ראו דוגמאות בהמשך). הפעילויות
שמשתתפי הסדנה בחרו בהן היו "פעילויות צמודות מבנית" (פעילויות שליוו הוראת מבנית
מסוימת) ופעילויות כלליות לתכנית מוט"ב.

הפעילויות הכלליות לתכנית מוט"ב שנבחרו לדיון בסדנא היו אלה:
עבודת סיכום - "טכנולוגיה בשירות האדם";
עבודה עם קטעי עיתונות;
כתיבת עלון הסברה לציבור.


הפעילויות "צמודות המבנית" היו אלה:
"האדם מאחורי המדע" במסגרת לימוד "המדע כישות מתפתחת" (ממלוק, תשנ"ז);
עיבוד נתונים והצגתם במסגרת הוראת "מוח, תרופות וסמים" (כהן, תשנ"ח).
משתתפי הסדנה גיבשו את "ניירות העבודה" לתלמיד, אך כל מורה בבית ספרו התאים אותם
לתלמידיו.

המורים הפעילו כל אחת מהמטלות בבית ספרם וחזרו לסדנה עם עבודות התלמידים. זאת, במטרה
לבצע הערכה משותפת של המטלות תוך מתן דגש לבדיקה מחודשת של התאמת הקריטריונים
ושקלולם ליעדים אשר הוצבו מלכתחילה. כיוון שכל אחת מן המטלות נעשתה בשלבים, ובכל שלב
היה צורך לשקול מחדש את ביצועו ואת הערכתו, הייתה חשיבות רבה לפעילות זו של "בדיקה
מחודשת של התאמת קריטריונים". פעילות זו נעשתה תוך דיון בקשיים שהתעוררו בביצוע
המטלות על-ידי התלמידים ובהערכת המטלות.

במהלך הסדנה העידו המורים שחלה התקדמות משמעותית בעבודתם. הדבר התבטא בהגדרת
מטלות ביצוע ברורות יותר ובהרגשת שליטה וביטחון בהערכת המטלות.

‏2. פעילויות בשדה (בכיתות)

הוצגו פעילויות השדה אשר נדונו בסדנה (ראו פירוט לעיל). בהצגת הפעילויות הובהרו הן דרכי
ההוראה והן דרכי ההערכה.

א. פעילויות שאינן צמודות מבנית


(‏1) עבודת סיכום - "טכנולוגיה בשירות האדם"

העבודה "טכנולוגיה בשירות האדם" מתאימה מאוד לנושאי מוט"ב העוסקים ביחסי הגומלין מדע
טכנולוגיה וחברה וניתנת כמטלת סיכום לקראת סיום הלימודים. באחד מבתי הספר הנושא אופי
התיישבותי, נותב נושא העבודה לכיוון ביוטכנולוגיה:

בחר נושא התואם את הכותרת "ביוטכנולוגיה בשירות האדם".

הערכת העבודה "הביוטכנולוגיה בשירות האדם"

הערכת העבודה תתבצע בשלושה שלבים:
הצעת נושא, שאילת שאלות, מקורות - %10.
.1
הגשת שלד העבודה. השלד כולל הקדמה מפורטת, ראשי פרקים, רשימת מקורות מעודכנת -
%‏20.
.2
הגשת העבודה המלאה - %70.
.3

להלן פירוט שלבי העבודה:

ביוטכנולוגיה בשירות האדם - שלב א

הצע נושא לעבודה אשר תואם את הכותרת: "ביוטכנולוגיה בשירות האדם".
א.
כתוב שאלות אשר במהלך העבודה תענה עליהן.
ב.
ציין את המקורות שתתבסס עליהם בעבודתך.
ג.

יש להגיש את המטלה הנ"ל עד ה-

מטלה זו תוערך כחלק מעבודתך הכוללת וערכה %‏10 מהציון הכולל על העבודה.

השלב של בחירת הנושא היה בחלק מהמקרים ארוך ומייגע, קשה היה למצוא "נושא מעניין".

שיחות תלמידים-תלמידים, תלמידים-מורה, תלמידים-הורים, תלמידים-מפעלים ביוטכנולוגיים,
הניבו מגוון נושאים מעניינים.

הביו טכנולוגיה בשרות האדם - שלב ב'

לאחר שבחרת נושא והצגת את השאלות שאתה מעוניין לענות עליהן בעבודה, הגיע השלב הבא
בכתיבת העבודה. שלב זה מהווה %‏20 מהציון הכללי של העבודה.

להלן פירוט המטלה והשקלול להערכתה.
כתיבת הקדמה - %‏30
א.
עליך להגיש הקדמה לעבודה, אשר תכלול תקציר של העבודה וכן את הסיבות לבחירת הנושא
מנקודת מבט אישית.
 
לדוגמה:
 
עבודתי תעסוק ב
 
 
בחרתי לכתוב עבודה בנושא כי
 
 
כמובן, גם דרכים אחרות לכתיבת ההקדמה תתקבלנה בברכה.
 
 
בניית שלד העבודה - %‏50
ב.
עליך להגיש ראשי פרקים של העבודה בסדר הגיוני. הקפד שראשי הפרקים יכללו תשובות
לשאלות שהצגת בשלב א'.
 
א.
 
ב.
 
ג.
 
רשימת מקורות מפורטת - %‏20
ג.
וודא שברשימת המקורות שהצעת נמצאות התשובות לכל השאלות וראשי הפרקים שהצעת.
 


יש להגיש את שלב ב' לא יאוחר מה-

תוך כדי עבודה ניתן היה להבחין שהדרישה לכתוב תקציר בשלב זה היא קשה מדי, ולכן בוטלה
דרישה זו. עיקר המאמץ הופנה לחיפוש מידע במאגרי מידע שונים, הצלבת מידע בין המקורות
השונים ובניית שלד העבודה.

"ביוטכנולוגיה בשירות החברה" - השלב האחרון

לאחר שיש לך הקדמה המתארת במה תעסוק העבודה וכן ראשי פרקים המהווים את שלב העבודה,
כל אשר נותר הוא להוסיף את ה"בשר": לפתח, להרחיב, לסכם ולייפות.

במסגרת ראשי הפרקים שהצעת, ודא שהנושאים הבאים יהיו מטופלים:

הנושאים והערכתם:
הקדמה - %‏10
 
מה תפקידה של הטכנולוגיה שבחרת? - %‏15
 
מהם העקרונות המדעיים שעליהם מושתתת הטכנולוגיה? - %‏15
 
כיצד מתבצעת הטכנולוגיה? - %‏15
 
יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה - %‏10
 
* אחר - %‏10
 
סיכום - %‏10
 
מקורות - %‏5
 
סדר, הדפסה, אסתטיקה, מקוריות (x5.4) - 10%2
 
* אחר: משהו ייחודי לך.
 


מועד אחרון להגשת העבודה:
כתיבת העבודה נעשתה בשיתוף המורה ל"הבעה", בייחוד בהקשר לצורת הכתיבה.
במהלך העבודה ביקרו התלמידים בכמה "מפעלים ביוטכנולוגיים" בסביבת מגוריהם.
לדוגמה:
מפעל העוסק בשיפור תכונות פרחי ציפורן הן על-ידי הכלאות, הן על-ידי הנדסה גנטית והן
על-ידי הקרנות בכור בנחל שורק.
.1
מפעל המייצר גבינות ומוצרי חלב נוספים מחלב תאו.
.2
מפעל העוסק בממשק ברפת.
.3
עבודות שנכתבו על "מפעלים ביוטכנולוגיים" במושבים שבהם מתגוררים התלמידים גרמו
לתחושת גאווה "על הדברים החכמים המתבצעים במושבנו", כלשון התלמידים.
נושא "הפריה חוץ-גופית" זכה לפופולריות רבה. הוא כלל גם ריאיון עם אנשים שטופלו בדרך
זו.
אחר כל שלב הגישו התלמידים את עבודתם וזכו להתייחסות המורה, להערות, להארות ולהערכה.
התלמידים תיקנו את עבודתם בכל שלב ושיפרו בעקבות כך את ציונם בשיעור מחצית ההפרש בין
הציון לעבודה הראשונית והציון לעבודה המתוקנת.

(‏2) עבודה עם קטעי עיתונות

אוכלוסיית התלמידים שבחרה לא להתמחות במקצועות המדעים מטעמי חוסר עניין ו/או יכולת
נמוכה, מאופיינת בהתעניינות מועטה בכתבות העוסקות בנושאים מדעיים פופולריים בעיתונות
היומית או בירחונים חצי-מדעיים. לכן בחרנו במטלה אשר תיאלץ את התלמידים לחפש כתבה
המעוררת בהם עניין, בתקווה שהתעמקות בכתבה תוביל להתעניינות נוספת ותפתח בפניהם עולם
שהיה בעבר מחוץ לתחום עניינם.

להלן פירוט המטלה כפי שהוצגה בפני התלמידים בתחילת שנת הלימודים:

מן העיתונות . . . . . .

במהלך שנת הלימודים הקרובה עליך למצוא שתי כתבות בעיתונות היומית, העוסקות בנושא מדעי
כלשהו, לא בהכרח נושא הקשור ישירות לחומר הנלמד בכיתה. עליך לעבד את הכתבה/מאמר על פי
המתכונת הבאה:
קרא את הכתבה.
הוצא מושגים לא ברורים.
באר אותם בעזרת מילון, ספרות עזר, לקסיקון מדעי (ובאין מוצא, בעזרתי).
חבר שאלות מתאימות לכתבה וכן שאלות המקשרות את הכתבה לתחומי ידע אחרים.
ענה על השאלות שחיברת.
כתבה ראשונה יש להגיש לא יאוחר מ-, ושנייה לא יאוחר

מ-, אך כמובן ניתן להגיש את העבודות מוקדם יותר.

לאחר עבודה ראשונית, כדאי מאוד להיפגש אתי להדרכה. אני פנויה לשמוע, לעזור, להדריך ולייעץ
בימי ב' בשעה שלישית רביעית, בימי ג' באותן שעות וביום רביעי בשעה השמינית. יש לתאם מראש
את הפגישות.

הגשת העבודות הנ"ל היא חלק בלתי נפרד מציונך הסופי.

עבודה נעימה!

מטלה זו מציגה היבט חשוב של שיטת העבודה: דו-שיח מתמשך, מורה-תלמיד, לעזרה, להתייעצות
ולתמיכה. עיקרון זה הוא מאבני היסוד של הערכה מתמשכת.

(לתלמידים ניתנה אפשרות לטפל בדרך דומה בכתבה מצולמת אשר הוקלטה מהטלוויזיה.)

כדי שביצוע המטלה יהיה ברור לתלמידים, תורגלה בספרייה מטלה על כתבה שהמורה בחר.

בעקבות קשיים שהתעוררו תוך כדי ביצוע המטלה, קיבלו התלמידים הנחיות מפורטות יותר,
הכוללות את שקלול ההערכה:

קריטריונים להערכת עבודה על כתבה מהעיתונות
הוצאת מושגים - %‏15
השתדל להוציא מושגים רבים ככל האפשר.
הסבר המושגים - %‏20
היעזר בספרי עזר, מילונים ולקסיקונים. רשום ליד ההסבר את מקורו.
חיבור שאלות - %‏40
השאלות צריכות להיות מנוסחות בצורה ברורה;
התשובות לשאלות אמורות להופיע בכתבה;
רצוי לחבר שאלות המעוררות ביקורות על הכתוב בכתבה;
ניתן לחבר שאלות המקשרות את הכתוב בכתבה עם תחומי ידע נוספים שנלמדו בכיתה.
תשובות לשאלות - %‏20
תשובות קצרות וממצות.
סדר וארגון - %‏5
הקפד על עבודה מסודרת, כתב קריא והגשה אסתטית.
זכור! רק תלמיד אשר עומד בלוח זמנים זכאי לציון זמני, לאפשרות תיקון ולבסוף לציון סופי.

עבודה נעימה!

בשיטת הערכה זו באות לידי ביטוי אפשרויות התיקון והשיפור בעקבות הערות המורה. בכל
מטלה נקבע השקלול של הגשה ראשונה ושל ההגשות הנוספות. בדרך כלל הגישו התלמידים רק
תיקון אחד (הציון הסופי חושב בדרך הבאה: הגשה ראשונה - %‏60, הגשה נוספת - %‏40).

תוך כדי בדיקת עבודות התלמידים התעוררו קשיים מספר בהערכת עבודתם:
תלמידים הוציאו מעט מושגים, בטענה ששאר המושגים ברורים להם.
לא הייתה הנחיה ברורה לתלמידים לגבי מספר השאלות, ולכן הם לא שאלו שאלות על כל
היבטיה של הכתבה.
תלמידים שבחרו כתבות ארוכות התקשו יותר בעבודתם.
כדי להתגבר על חלק מן הקשיים, עברה מטלת העיתונות שינוי במחצית השנייה, לדוגמה: מילון
המושגים שהיה על התלמיד להכין, היה מיועד לאדם שאינו בקי במדע וחייב את התלמידים לערוך
מילון מושגים מקיף. להלן פירוט המטלה:

מן העיתונות . . . . . .

במחצית הקודמת הגשת עבודה על כתבה מדעית הלקוחה מהעיתונות היומית או מכתבי עת מדעיים.
במחצית זו עליך לבצע מטלה דומה, אך הטיפול בכתבה יהיה שונה.

להלן פירוט המשימה וכן שקלול ההערכה:
ערוך לכתבה מילון מושגים, אשר יעזור לקורא שאינו בקי בנושאים מדעיים - %30.
בחר את אחד המושגים המרכזיים והרחב עליו מספרות עזר - %15.
העתק מהכתבה משפטי מפתח, משפט אחד לכל פסקה - %15.
כתוב תקציר לכתבה - %25.
מה מחבר אותך אל הכתבה? עניין אישי, ביקורת, קשר לתכנית הלימודים וכו' - %15.


יש להגיש את הכתבה עד ה- .

לאחר בחירת הכתבה ו/או עבודה ראשונית, כדאי מאוד להיפגש אתי להדרכה. אני פנויה לשמוע,
לעזור, להדריך ולייעץ בימי ב' בשעה שלישית רביעית, בימי ג' באותן שעות. יש לתאם מראש את
הפגישות.

עבודה נעימה!

היבט נוסף בהערכה שבא לידי ביטוי במטלה הוא החלק האישי של התלמיד, הדרישה לביקורתיות
ולמעורבות אישית בנושא. סעיף זה אפשר לתלמיד לבדוק היכן עולמו הפרטי משתלב בעולם המדעי
ולגלות שהמדע במקרים רבים הוא חלק מסיפור משפחתו, היישוב שלו או החברה שהוא שייך
אליה.

הנושאים שבחרו התלמידים לעבודה בכתבותיהם מגוונים מאוד: מחלת הכלבת אשר פרצה בצפון
הארץ, הנשק הביולוגי אשר איים עלינו מכיוון עירק, חיסון למחלת האיידס, אסטרואידים אשר
עלולים להתנגש בכדור הארץ, סוללות חשמליות, צבעים לנטרול פחמן חד-חמצני, השוואה בין מוח
גבר למוח אישה, תרופות נוגדות-דיכאון, התמכרות לסמים ועוד.

לסיכום: מטלת העיתונות משיגה מספר יעדים: דיאלוג מתמשך מורה-תלמיד, חיפוש במקורות מידע
לצורך הכנת מילון מושגים, הכנסת נושא מדעי אקטואלי לעולמו הפרטי של הלומד. כל זאת
בתקווה שבעתיד התלמיד לא ידלג על קריאת כתבות העוסקות בנושאים מדעיים. היה רצוי להרבות
במטלות מסוג זה, אך מפאת עומס המטלות הנוספות הדבר לא ניתן. כדאי לאמץ מטלה זו גם
לתלמידים המתמחים.

(‏3) כתיבת עלון הסברה לציבור

כתיבת עלון הסברה לציבור בנושא מדעי דורשת מהתלמיד שליטה בתחום התוכן, אך מאפשרת לו
להתבטא במגוון דרכים: כתיבה לוגית, כתיבה יצירתית, איור, ציור קומיקס וכו'. כמו כן, למטלה
זו חשיבות רבה בבניית הדימוי העצמי של תלמידי מוט"ב - ניתנת להם ההזדמנות להיות מקור
הידע לציבור בתחום מדעי כלשהו.

להלן שתי דוגמאות לכתיבת עלוני הסברה, האחת בעקבות סקר מודעות בציבור והשנייה בעקבות
גירוי סקרנות התלמידים, שאילת שאלות, מציאת התשובות והצגתן כעלון הסברה.

(א) סקר בציבור והפקת עלון הסברה בנושא הממיר הקטליטי

במסגרת הדיונים על זיהום האוויר הנוצר בעקבות שרפת דלקים במיוחד מכלי רכב, ביצעו
התלמידים סקר הבודק ידע ועמדות בנושא הממיר הקטליטי.

שאלון בנושא הממיר הקטליטי

שאלות:
האם יש לך ממיר קטליטי?
.1
האם אתה יודע מהו התפקיד של הממיר הקטליטי?
.2
האם אתה יודע באיזה חלק של הרכב מתקינים את הממיר הקטליטי?
.3
האם אתה יודע מדוע חייבים להשתמש בדלק נטול עופרת במכוניות שבהן מותקן ממיר
קטליטי?
.4
האם אתה חושב שהוגן לשלם מחיר גבוה עבור הממיר הקטליטי?
.5
האם אתה רוצה מעוניין במידע נוסף בנושא?
.6


להלן דוגמה לדף איסוף נתונים:
מין הנשאל
תשובת הנשאל כן/לא
שם הנשאל
.3 2 .1
.6 .5 .4
.3 2 .1
.6 .5 .4


המדגם כלל ‏100 נסקרים.

קבוצת תלמידים הייתה אחראית על עיבוד הנתונים ופרסומם בכיתה.

%‏80 מהנסקרים ביקשו מידע נוסף, ולכן תלמידים קיבלו מטלת רשות להכין עלון הסברה בנושא
הממיר הקליטי.

הערכת עלון ההסברה התבצעה על-פי הקריטריונים הבאים:

מידע ממוקד ברור ופונה לציבור הרחב - %‏80

הפקה, אסתטיקה ויצירתיות - %‏20

(ב) עלון הסברה בנושא הרדון

רדון אורב לנו במרתפים...
עליך לחבר עלון הסברה על גז הרדון.
א.
קבע את אוכלוסיית היעד.
 
כתוב בשפה ברורה וידידותית לקורא.
 
מיין את המידע על הרדון והכנס אך ורק פרטים רלוונטיים.
 
ודא שכל הפרטים המדעיים מדויקים.
 
זכור את מטרת העלון: להביא למודעות הציבור את בעיית הרדון ולספק לציבור דרכים
להתמודד עם הבעיה.
 
עלון ההסברה חייב להיות ערוך בצורה אסתטית ואטרקטיבית שתמשוך את הקורא.
 
אתה יכול לצרף איורים, גרפים ותמונות מתאימות.
 
העלון יכול להיכתב בצורת סיפור, קומיקס או דרך יצירתית אחרת.
 
הגשת העבודה יכולה להיות בזוגות, עד התאריך .
 
הצע קריטריונים להערכת העבודה. כמו כן ציין ליד כל קריטריון את משקלו באחוזים בקביעת
הציון הכללי.
ב.
הצעת קריטריונים להערכה תוגש עד התאריך . לאחר דיון בכיתה ייקבעו הקריטריונים
הסופיים להערכת העבודה ויובאו לידיעתך.
 
שיתוף התלמידים בקביעת הקריטריונים להערכה ושקלולם הינו דוגמה נוספת של ההערכה
החלופית. הדיון שנערך עם התלמידים לקביעת הקריטריונים "הוליד" שתי מערכות קריטריונים
להערכה, לפי הפירוט הבא:

קריטריונים להערכת עלון הסברה לציבור על גז הרדון:

להלן פירוט הקריטריונים ושקלולם כפי שנקבעו ע"י התלמידים:

עבודה "מרובעת":
פרטים מדעיים מפורטים* - %‏60
שימוש במושגים מדעיים - %‏25
סגנון ואסתטיקה - %‏15


עבודה "יצירתית":
פרטים מדעיים מפורטים* - %‏50
שימוש במושגים מדעיים - %‏15
סגנון ואסתטיקה - %‏35


* פרטים מדעיים מפורטים:
כיצד נוצרו הרדון ו"בנות" הרדון?
מהי השפעתו הרפואית?
היכן הרדון מצטבר?
כיצד להפחית את הצטברותו בבתים?
למי צריך לפנות כדי לערוך בדיקה בבית וכדי לקבל אינפורמציה נוספת?


ב. פעילויות צמודות מבנית

(‏1)"האדם מאחורי המדע" - במסגרת הוראת המבנית "המדע כישות מתפתחת"

במהלך לימוד המבנית "המדע כישות מתפתחת" נחשפו התלמידים למדענים רבים, אשר פעלו
בתקופות שונות והאמינו בתאוריות שונות. חלקם אף היו פורצי דרך בתחום המדעי והיו
אמיצים דים כדי לצאת נגד התאוריה המקובלת בתקופתם. מאחורי כל מדען מסתתר סיפור חיים,
חבויות נורמות חברתיות, מסתתרת תקופה היסטורית, וכמובן סיפור עבודתו המדעית. באמצעות
המטלה המובאת להלן נחשף התלמיד לנקודות הללו ויצר קשר עם עולמו של המדען.

האדם העומד מאחורי המדע

בחר במדען, לפי נטיות לבך, מתחומי המדע השונים:
כימיה - לבואזיה, פריסטלי, דלטון, פרצלסוס, בלק, קבנדיש, מנדלייב, בויל, אבוגדרו.
פיזיקה - קופרניקוס, גלילאו, ניוטון, תומסון, רתרפורד, מארי ופייר קירי, אינשטיין.
ביולוגיה - מנדל, דארווין, פאסטר.
כל מדען אחר


כתוב עבודה על המדען שבחרת. השתדל לכלול בעבודה את הפרטים האלה:
רקע קצר על התקופה שבה חי המדען;
א.
סיפור חייו של המדען (האדם העומד מאחורי המדע);
ב.
תיאור עבודתו המדעית;
ג.
תאוריות שבהן האמין, או תאוריות חדשות שהציע;
ד.
תרומתו העיקרית למדע;
ה.
סיכום אשר יכלול את הערכתך האישית לעבודתו ותרומתו למדע, בפרט ולתרבות האדם,
בכלל;
ו.
רשימת מקורות.
ז.
העבודה תוגש מודפסת, תוך מתן דגש לעריכה, לסדר ולאסתטיקה.

המטלה דרשה מהתלמיד איתור מקורות מידע וארגונם. ראשי הפרקים שהתלמיד התבקש להתייחס
אליהם לא אפשרו לו להעתיק קטעים שלמים מהמקורות, אלא חייבו אותו בחלק מהסעיפים לדלות
את החומר מבין השורות, או ממבט כללי על הכתוב, לאחר קריאה ועיון.

מטלה זו יצרה סביבה עבודת צוות בקרב מורי בית הספר, החל במורי המדע השונים וכלה במורי
ההיסטוריה אשר עזרו לתלמידים להתמקד בתקופת חייו של המדען מנקודת מבט היסטורית. כמו
כן התבקש כל תלמיד להביא משהו אופייני למדען - תמונה, אמרה שאמר או שנאמרה עליו, ומוצגים
אלו צורפו ל"ציר הזמן" שהכינה הכיתה. "ציר הזמן" הוכן במסגרת הוראת המבנית על מנת למקם
אירועים, מדענים ותאוריות בתקופות שונות. כך הרגיש כל תלמיד שהמדען שלו קיבל מקום של
כבוד.

להלן דוגמה לדף הערכה שבו כותב המורה את הערותיו לתלמיד:

שם התלמיד:

דף הערכה לעבודה "האדם מאחורי המדע"

שם המדען:

משקל ציון לסעיף ערך סופי הערות
של הסעיף
10%
רקע קצר על התקופה שבה חי המדען.
20%
סיפור חייו של המדען (האדם העומד מאחורי המדע).
40%
תיאור עבודתו המדעית.
5%
תאוריות שבהן האמין, או תאוריות חדשות שהציע, תרומתו העיקרית למדע.
10%
סדר, ארגון, יצירתיות.
5%
רשימת מקורות.


ציון : ...................................

הערות כלליות:בראיונות שנערכו עם תלמידים לאחר סיום שנתיים של לימודי מוט"ב, נשאלו התלמידים באחת
השאלות "אילו מטלות אהבת במיוחד? מדוע?". רבים מהתלמידים ציינו שאהבו במיוחד מטלה זו
וציינו שנגלה להם עולם חדש שלא היה מוכר להם: "... היה מעניין לראות איך הטכנולוגיות היו אז,
איך התייחסו לתגליות שלהם, איך הגיבו כאשר מדען אחר הביע דעה שונה, ...".

תלמידה נוספת: "... עבודה על המדען, סיפור חייו, האיש עצמו היה מדען מאוד דגול, היה מעניין
לקרוא עליו, העבודה הרחיבה לי אופקים, קודם לא יצא לי לדעת על מדענים באופן ספציפי".

(‏2) עיבוד נתונים והצגתם: סכמטיים, גרפיים ומילוליים
- במסגרת הוראת המבנית "מוח, תרופות וסמים"

העבודה לקוחה מתוך המבנית "מוח, תרופות וסמים".

העבודה עוסקת באזורי תפקוד שונים במוח תוך כדי פיתוח מיומנויות של הצגת מידע בדרכים
שונות: סרטוט סכמטי, סרטוט גרפי והסקת מסקנות באופן מילולי.

האם יש הבדל בין מוח אדם למוחות בעלי חיים אחרים לגבי חלוקת תפקידים?

גם בבעלי חיים ניתן להשיג נתונים לגבי הקשר בין תפקוד מסוים ובין האזור במוח שאחראי לו.
לפניך מפות של קליפת המוח של שלושה יונקים. המפות מייצגות תפקוד לפי אזורי תחושה (הרחה,
שמיעה, ראייה, תחושות גוף), אזורי תנועה ואזורי קישור.

איור

מוחות שלושה יונקים: אדם, חדף וחולדה. המוחות מוצגים בגודל דומה למטרות התרגיל, אך
במציאות החדף דמוי-העכבר הוא היונק הקטן ביותר בעולם.

מהלך עיבוד הנתונים:
שים נייר מילימטרי שקוף על כל אחד מהציורים וספור כמה משבצות מייצגות את שטח המוח
בכל מקרה.
.1
ספור בצורה דומה כמה משבצות מייצגות את האזורים המתאימים לכל אחת מן היכולות.
.2
חשב, עבור כל ציור, את היחס בין מספר המשבצות שמייצג יכולת מסוימת לבין מספר
המשבצות המתארות את המוח כולו (לנוחות ההשוואה, בטא את התוצאה באחוזים).
.3
רשום את הנתונים בטבלה.
.4
הצג את התוצאות בדרך גרפית על -פי בחירתך.
.5
דון במשמעות התוצאות שמצאת.
.6
האם יש קשר בין ממצאיך לבין סביבת החיים וצורת החיים של בעלי החיים? אם כן, מהו?
על סמך היכרותך עם בעלי חיים שונים ומה שלמדת לגבי ייצוג של חלקי גוף שונים בקליפת
המוח - אילו חלקי גוף שלהם יהיו מיוצגים, לדעתך, באופן נרחב יותר ביחס לחלקי גוף
אחרים?
.7


הערכת העבודה נעשתה על-פי הקטגוריות האלה:
שיתוף פעולה בעבודת המדידה - %‏15
א.
הגשת הנתונים המספריים באחוזים - %‏15
ב.
הצגת הנתונים באופן גרפי - %‏50
ג.
דיון במשמעות הקשר בין הממצאים ובין צורת החיים של בע"ח - %20.
ד.