Home
 אתרים מומלצים


קישורים לאתרים חינוכיים

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח)
מפ"ט עמל - עמלנט
סנונית
דעת
צפונט
מדערום
רשת אורט
רשת אמי"ת
מכללות להכשרת מורים (כולל מכון מופ"ת)
ביה"ס לחינוך אונ' חיפה
ביה"ס לחינוך אונ' בן-גוריון
ביה"ס לחינוך אונ' י-ם
ביה"ס לחינוך אונ' תל-אביב
המחלקה להוראת המדעים, מכון וויצמן
המרכז להוראת המדעים, או'נ ירושלים
המחלקה להוראת המדעים, טכניון
אתר המפמ"ר לביולוגיה, ד"ר ברוריה אגרסט
אתר מורי מדעי החיים והחקלאות