מושגים ראשוניים


נקודה, ישר, מישור, מרחב - את המושגים האלה אין מגדירים. הם נקראים מושגים ראשוניים. באופן אינטואיטיבי, אפשר ללמוד מה משמעותו של כל מושג על פי המאפיינים שלו.

דוגמאות של מאפיינים (בניסוח חופשי):

ישר
הישר הוא בלתי מוגבל בשני הכיוונים.
על הישר יש אינסוף נקודות.
לישר אין עובי.
דרך נקודה אחת עוברים אינסוף ישרים.
דרך 2 נקודות עובר רק ישר אחד.


נקודה - מציינת מיקום במרחב, אבל לה עצמה אין אורך, רוחב או עובי (אין לה ממדים).

מישור

המישור הוא דו-ממדי.
למישור אין עובי.
המישור אינו מוגבל והוא "נמשך לאינסוף" בכל הכיוונים.
דרך 3 נקודות שלא נמצאות על אותו ישר עובר מישור אחד ויחיד.
דרך 2 ישרים נחתכים עובר מישור אחד ויחיד.