Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה ב'


סיפורי אברהם
סיפורי יצחק
סיפורי יעקב
סיפור יוסף


סיפורי אברהם

בראשית י"ב ‎1-9, י"ג ‎2-18, ט"ז או כ"א ‎1-21, י"ז, י"ח, י"ט ‎1-28, כ"ב ‎1-19, כ"ג, כ"ד, כ"ה ‎7-11

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
אברהם ושרה זוכים להבטחה אלוהית שיהיו להם צאצאים רבים ומכובדים
(י"ג ‎16, י"ז ‎6-3, 20-15, כ"ב ‎18-15).
אלוהים מבטיח לאברהם שצאצאיו יירשו את ארץ כנען
( י"ב ‎7-6, י"ג ‎17-14, י"ז ‎8-4, 16-15).
רכוש עלול לגרום למחלוקת בין אחים וקרובים ( י"ג ‎12-2)
מסעות אברהם בארץ מקנים לו חזקה עליה (י"ג ‎17-14)
המילה היא אות לברית בין ה' לבין אברהם וזרעו (י"ז ‎1 - 12א)
אלוהים מבטיח לאברהם שגם ישמעאל בנו יהיה לגוי גדול (י"ז ‎20)
אברהם מתווכח עם אלוהים ואלוהים מקבל את עמדתו המוסרית של אברהם.
(י"ח ‎32-20).
מיעוט של עושי טוב עשוי להציל עיר שלמה של חוטאים מפני חורבן ( י"ח ‎32-17)
חורבן סדום ועמורה הוא תוצאה של החטאים הכבדים של אנשיהם (י"ט ‎25-1)

מושגים ונושאים להרחבה:
הבטחה אלוהית
הכנסת אורחים
ברית מילה
מהפכת סדום ועמורה
עקדת יצחק
נסיון
מערת המכפלה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"לך לך מארצך... אשר אראך" בראשית י"ב ‎1
"לזרעך אתן את הארץ הזאת" בראשית י"ב ‎7
"כי אנשים אחים אנחנו" בראשית י"ג ‎8
"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" בראשית י"ג ‎17
"פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו" בראשית ט"ז ‎12
"כעת חיה" בראשית י"ח ‎10, 14
"הכצעקתה" בראשית י"ח ‎21
"השפט כל הארץ לא יעשה משפט" בראשית י"ח ‎25
"מנער ועד זקן" בראשית י"ט ‎4
"הכו בסנוורים" בראשית י"ט ‎11
"מקטן ועד גדול" בראשית י"ט ‎11
"נציב מלח" בראשית י"ט ‎26
"כמטחוי קשת" בראשית כ"א ‎16
"ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים" בראשית כ"ב ‎17
"גר ותושב אנכי עמכם" בראשית כ"ג ‎4
"זקו בא בימים" בראשית כ"ד ‎1
"הגמיאיני נא מעט מים מכדך" בראשית כ"ד ‎17
"נקרא לנערה ונשאלה את פיה" בראשית כ"ד ‎57
"בשיבה טובה" בראשית כ"ה ‎8

סיפורי יצחק

בראשית כ"ה ‎19-34, כ"ו ‎4-1, 14-12, כ"ז, כ"ח ‎9-1

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
אלוהים חוזר על הבטחת הזרע והארץ גם ליצחק (כ"ו - ‎4-1)
עושר עלול לגרום לקנאה, ריב ומחלוקת (כ"ו ‎14-12).
ברכת אב לבנו מקנה לבן עליונות וכוח בתחום הכלכלי, במעמד החברתי ובמצב המדיני העתידי. (כ"ז ‎41-28).
האבות והאמהות של האומה התיחסו בשלילה לנישואי בניהם עם בנות עמי כנען.
(כ"ד ‎4-2, כ"ז ‎46 - כ"ח ‎9).

מושגים ונושאים להרחבה:
בכורה
ברכה
נזיד עדשים.

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"איש תם ישב אהלים" בראשית כ"ה ‎27
"הלעיטיני נא מן האדם האדם הזה" בראשית כ"ה ‎30
"נזיד עדשים" בראשית כ"ה ‎34
"ותכהיןָ עיניו מראת" בראשית כ"ז ‎1
"מטעמים אשר אהבתי" בראשית כ"ז 4 (14)
"הקול קול יעקב והידים ידי עשו" בראשית כ"ז ‎22
"ויתן לך אלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש" בראשית כ"ז ‎28

סיפורי יעקב

בראשית כ"ח ‎22-10, כ"ט ‎31-1, ל"א ‎7-1, 18-17, ל"ב ‎28-22, ל"ג, ל"ה ‎20-9

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
יעקב, (כ"ח ‎14-13, ל"ה ‎12-11), כמו אבותיו אברהם (י"ב ‎7-6, י"ג ‎17-14) ויצחק (כ"ו ‎4-3)
מקבל הבטחות על הזרע ועל הארץ.
יעקב משלם בשנים רבות של גלות על כך שרימה את אחיו ואביו.
מקור השם "ישראל" הוא במאבק של יעקב עם המלאך (ל"ב ‎28-24).

מושגים ונושאים להרחבה:
סולם יעקב
מלאכי אלוהים
נדר
באר
מנחה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" בראשית כ"ח ‎12
"ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה" בראשית כ"ח ‎14
"מה נורא המקום הזה" בראשית כ"ח ‎17
"עצמי ובשרי אתה" בראשית כ"ט ‎14
"יפת תאר ויפת מראה" בראשית כ"ט ‎17
"ברחל בתך הקטנה" בראשית כ"ט ‎18
"ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה" בראשית כ"ט ‎20
"כתמול שלשום" בראשית ל"א ‎2, 5
"לא יעקב.... ותוכל" בראשית ל"ב ‎29
"ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו" בראשית ל"ג ‎4
"אם נא מצאתי חן בעיניך" בראשית ל"ג ‎10

סיפור יוסף

בראשית ל"ז, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו ‎7-1, 34-28, מ"ט ‎33-28, נ'
הערה: בפרקים מ'-מ"ט רשאים המורים ללמד חלק מהחומר בדרך אקסטנסיבית.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
הגעת יוסף למצרים, אף שנגרמה מסיבות בלתי ראויות, כוונה לטובה ( מ"ה ‎8-4, נ' ‎20).
תוכניתו של יוסף ופעילותו במצרים הצילו את משפחתו, את מצרים ואת שאר העולם ממות ברעב בשבע השנים הרעות (מ"א ‎36-33, 49-46, 57-53, מ"ב ‎3-1, מ"ה ‎11-9, מ"ז ‎12-11).

מושגים ונושאים להרחבה:
קנאת אחים
בן זקונים
כתונת פסים
התנכרות
חלומות

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"בן זקנים" בראשית ל"ז ‎3
"המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו" בראשית ל"ז ‎8
"את אחי אנכי מבקש" בראשית ל"ז ‎16
"בעל החלמות" בראשית ל"ז ‎19
"אל תשפכו דם" בראשית ל"ז ‎22
"והבור רֵק אין בו מים" בראשית ל"ז ‎24
"כי אחינו בשרנו הוא" בראשית ל"ז ‎27
"טרף טרף יוסף" בראשית ל"ז ‎33
"איש מצליח" בראשית ל"ט ‎2
"יפה תאר ויפה מראה" בראשית ל"ט ‎6
"ויחר אפו" בראשית ל"ט ‎19
"לאלהים פתרונים" בראשית מ' ‎8
"ועשית נא עמדי חסד" בראשית מ' ‎14
"יום הלדת" בראשית מ' ‎20
"עלות בקנה אחד" בראשית מ"א ‎5
"את חטאי אני מזכיר היום" בראשית מ"א ‎9
"אתי השיב על כני" בראשית מ"א ‎13
"ולא נודע כי באו אל קרבנה " בראשית מ"א ‎21
"ועל פיך ישק כל עמי" בראשית מ"א ‎40
"המשביר לכל עם הארץ" בראשית מ"ב ‎6
"וידבר אתם קשות" בראשית מ"ב ‎7
"והורדתם את שיבתי ביגון שאולה" בראשית מ"ב ‎38
"מזמרת הארץ" בראשית מ"ג ‎11
"נכמרו רחמיו" בראשית מ"ג ‎30
"למה שלמתם רעה תחת טובה" בראשית מ"ד ‎4
"חלילה לי מעשות זאת" בראשית מ"ד ‎17
"ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטֹבה" בראשית נ' ‎20

מושגים מן המבוא למקרא לכתה ב':
תורה
ספר בראשית
פרק
פסוק
פרשת השבוע