Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה ד'


רשימת פרקים:
ספר יהושע
שופטים
מגילת רות


ספר יהושע

א' ‎9-1, ב', ג', ד' ‎24-15, ה' ‎15-13, ו', ז', ח' ‎29-1, ט', י ‎15-1, י"א ‎23-16, י"ד ‎1-5, כ"ד ‎33-28.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
כבוש הארץ הוא הגשמת הבטחת ה' לאבות לתת לצאצאיהם את ארץ כנען
יהושע א' ‎1-9 השווה: בראשית י"ב ‎9-1, י"ג ‎18-14, כ"ו ‎4-1, כ"ח ‎5-1, ל"ה ‎15-9, מ"ח ‎4-1, נ' ‎26-24. אחרי כיבוש הארץ יהושע חילק את הארץ בנחלות לשבטים. יהושע י"ד ‎1-5. מומלץ להציג בפני התלמידים את מפת החלוקה לשבטים.
יהושע הוא יורשו של משה וממשיך דרכו (יהושע א' ‎9-1 )וכמה מהארועים שארעו לו דומים לדברים שספרה התורה על משה.
יהושע ב' שליחת מרגלים (בהקבלה לבמדבר י"ג).
יהושע ג', ד' ‎24-15 - חצית הירדן (בהקבלה לחציית ים סוף).
יהושע ה' ‎15-13 - ("של נעלך"... בהקבלה לשמות ג' ‎5)
יהושע ח' ‎18 הכידון שביד יהושע (בהקבלה לשמות י"ז ‎13-8).
יהושע כ"ד ‎29 - יהושע מכונה עבד ה' (בהשוואה ל-א' ‎1)

מושגים ונושאים להרחבה:
גבול
נסים ותכסיסי מלחמה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"והגית בו יומם ולילה" יהושע א' ‎8
"חזק ואמץ" יהושע א' ‎9
"ועשינו עמך חסד ואמת" יהושע ב' ‎14
"דמו בראשו" יהושע ב' ‎19
"מלא על כל גדותיו" יהושע ג' ‎15
"הלנו אתה אם לצרינו" יהושע ה' ‎13
של נעלך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא" יהושע ה' ‎15
"אין יוצא ואין בא" יהושע ו' ‎1
"צֵידה לדרך" יהושע ט' ‎11
"חוטבי עצים ושואבי מים" יהושע ט' ‎21, 27,23
"גיבורי החיל" יהושע י' ‎7
"שמש בגבעון דֹם... עד יקום גוי אויביו" יהושע י' ‎12-13

שופטים

ג' ‎31-7 ד', ה' (קטעים), ו', ז', ח', ט', י' ‎18-17, י"א ‎11-1, 40-29, י"ב ‎7-1, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
תולדות ישראל בתקופת השופטים מתוארים כגלגל חוזר של חטא, עונש, זעקה אל ה', ישועה ושקט. גלגל חוזר זה מדגיש שהעם אחראי לגורלו.
פרק מוצע להעמקת רעיון זה: ג' ‎30-7, הרעיון מודגם על ידי הסיפורים על עתניאל ואהוד, ומוצע לחזור על רעיון מרכזי זה בהוראת הספורים על דבורה וברק, גדעון, יפתח ושמשון.
השופטים המושיעים הם מנהיגים שה' מקים בשעת מצוקה
הפרקים המוצעים להעמקת רעיון זה: ג' ‎30-7, ד' ‎9-1, ו' ‎24-11, ח' ‎23-22, י"ג.
העדר מנהיגות אחראית העומדת בראש כל העם יוצרת סכנה של הפקרות מוסרית, מריבות פנימיות ולחץ אויבים מבחוץ.
הפרקים המוצעים: ח'-ט', י"א ‎11-1, י"ב ‎7-1, י"ז, י"ח.

מושגים ונושאים להרחבה:
מחזוריות (בתחומי חיים שונים)
נדר.
שמשון - במקרא, בספרות, במיתולוגיה, באמנות, בפולקלור.
משל כסוגה ספרותית.
חידה כסוגה ספרותית.
מנהיג.

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"ותשקוט הארץ ארבעים שנה" שופטים ג' ‎11; ה' ‎31, ח ‎28
"איש איטר יד ימינו" שופטים ג' ‎15
"אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך" שופטים ד' ‎8
"לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך" שופטים ד' ‎9
פסוקים נבחרים שופטים ה'
"ובאו כדי ארבה לרֹב" שופטים ו' ‎5
"ה' עמך גיבור החיל" שופטים ו' ‎12
"לך בכוחך זה והושעת את ישראל" שופטים ו' ‎14
"הנה אלפי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי" שופטים ו' ‎15
"אם נא מצאתי חן בעיניך" שופטים ו' ‎17
"פנים אל פנים" שופטים ו' ‎22
"איש אל רעהו" שופטים ו' ‎29
"תחזקנה ידיך" שופטים ז' ‎11
"כארבה לרֹב" שופטים ז' ‎12
"כחול אשר על שפת הים לרוב" שופטים ז' ‎12
ממני תראו וכן תעשו" שופטים ז' ‎17
"הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר" שופטים ח' ‎2
"לא אמשול אני בכם, ולא ימשל בני בכם, ה' ימשל בכם" שופטים ח'
"בשיבה טובה" שופטים ח' ‎32
"כי עצמכם ובשרכם אני" שופטים ט' ‎2
"אנשים ריקים ופוחזים" שופטים ט' ‎4
לפי בחירת המורה שופטים ט' ‎15-8
"וישלך נפשו מנגד" שופטים ט' ‎17
"באמת ובתמים" שופטים ט' ‎19
"את צל ההרים אתה רואה כאנשים" שופטים ט' ‎36
"טבור הארץ" שופטים ט' ‎37
"בתפים ובמחולות" שופטים י"א ‎34
"מימים ימימה" שופטים י"א ‎40
"ומפליא לעשות" שופטים י"ג ‎19
"מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק" שופטים י"ד ‎14
"מה מתוק מדבש, ומה עז מארי" שופטים י"ד ‎18
"לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי" שופטים י"ד ‎18
"שוק על ירך" שופטים ט"ו ‎8
"בלחי החמור חמור חמורותיים, בלחי החמור הִכֵּתי אלף איש" שופטים ט"ו ‎16
"במה כוחו גדול" שופטים ט"ז, ‎5, 6, 15
"כאחד האדם" שופטים ט"ז ‎7, 11, 17
"פלישתים עליך שמשון" שופטים ט"ז ‎12
"תמות נפשי עם פלישתים" שופטים ט"ז ‎30
"בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה" שופטים י"ז ‎6

מגילת רות

א, ב, ג, ד.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
רות מגלה דבקות ונאמנות בחמותה, במשפחתה, בעם ישראל ובאלוהיו, ועל כן היא זוכה לחסד אלוהים והופכת ל"אמה של מלכות", אף על פי שהיא מואביה.
מעשי בועז והגמול שהוא מקבל עליהם מבטאים את הרעיון, שעושי החסד יוצאים נשכרים על ידי ה'.
הסיפור של מגילת רות משקף אווירה כפרית-חקלאית אידילית, וכן אורחות חיים הנהוגים בישראל.

מושגים ונושאים להרחבה:
חסד
גאולה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוהיך אלוהי" רות א' ‎16
"המות יפריד ביני ובינך" רות א' ‎17
"ישלם ה' פעלך"
"לחסות תחת כנפיו"
רות ב' ‎12
"אשת חיל" רות ג' ‎11
"איך יפל דבר" רות ג' ‎18
"יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל" רות ד' ‎11

מושגים מן המבוא למקרא לכתה ד':
תנ"ך (תורה נביאים כתובים)
נביאים ראשונים (יהושע, שופטים)
קרי וכתיב
חמש מגילות ושמותיהן
טעמי מקרא (סימני הפסק): סוף פסוק, אתנחתא.