Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה ו'


רשימת הפרקים:
מלכים א' ו-ב'
ספר עזרא
מגילת אסתר


מלכים א' ו-ב'

מלכים א' : ג', ה', ז' ‎51, ח' ‎30-1, י' ‎13-1, י"א, י"ב, ט"ז ‎34-29, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א.
מלכים ב' : ב', ד', ט', י"ז ‎24-1, י"ח, י"ט, כ' ‎21-12, כ"א, כ"ב, כ"ג ‎3-1, 37-21, כ"ד, כ"ה.
המורים ידווחו על סדר מלכי ישראל ויהודה.
עזרא א'.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
שלמה זכה בחכמה אלהית כדי לעשות צדק ומשפט. החכמה הזאת היתה בסיס להצלחותיו בתחומים נוספים. מלכים א' ג, ה' ‎14-9, י' ‎13-1.
ספר מלכים מנמק את ההפרדה של ישראל לשתי ממלכות באמצעות ההסבר ששלמה הפר את ברית ה' לעת זקנתו והלך אחרי אלוהים אחרים. מן הכתובים ניתן ללמוד על סיבות נוספות: מדיניות פנים שגויה של שלמה ורחבעם שגרמה למרד שבטי הצפון בראשות ירבעם.
מלכים א' י"א י"ב.
בית המקדש שבנה שלמה בירושלים הוא המקום שבו יש לעבוד את ה'.
מלכים א': ח' ‎30-1
אליהו ואלישע הם נביאים המסייעים לפרט במצוקתו ומוכיחים מלכים על חטאיהם.
מלכים א' י"ז, י"ח, כ"א.
מלכים ב': ב', ד', ט'.
יאשיהו עורך רפורמה דתית מקיפה בהשפעת "ספר התורה" שנמצא בבית ה', ומחדש את הברית בין ה' לישראל.
מלכים ב': כב, כ"ג ‎3-1, 25-21
ספר מלכים אינו מביא סיבות חברתיות, מדיניות או כלכליות לחורבן ממלכות ישראל ויהודה, אלא מציין סיבה אחת בלבד: חטאי מלכי ישראל ויהודה.
מלכים ב': יז ‎24-7, כ"א ‎18-1, כ"ג ‎27-26, כ"ד, כ"ה ‎21-8.

מושגים ונושאים להרחבה:
דמותו של שלמה במקרא, באגדה ובאמנות.
אחדות ופילוג
דמותו של אליהו במקרא, בפולקלור ובאמנות.
נס
רפורמה
גלות וגאולה
אל אוניברסלי
שיבת ציון

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"הנה נתתי לך לב חכם ונבון... והארכתי את ימיך" מל"א ג' ‎14-12
"חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט" מל"א ג' ‎28
"איש תחת גפנו ותחת תאנתו" מל"א ה' ‎5
"מדן ועד באר שבע" מל"א ה' ‎5
"מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר" מל"א ה' ‎13
אין שטן ואין פגע רע" מל"א ה' ‎18
"אין כמוך אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" מל"א ח' ‎23
"האמנם ישב אלהים על הארץ... אשר בניתי" מל"א ח' ‎27
"ולא היה בה עוד רוח" מל"א י' ‎5
"לא בא כבושם ההוא" מל"א י' ‎10
"כיד המלך" מל"א י' ‎13
"אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים" מל"א י"ב ‎14
"מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל" מל"א י"ב ‎16
"כד השמן לא תכלה וצפחת המים לא תחסר עד יום תת ה' גשם על פני האדמה" מל"א י"ז (‎14, (16
"עוכר ישראל" מל"א י"ח ‎17
"עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים" מל"א י"ח ‎21
"ואין קול ואין עונה" מל"א י"ח , ‎29,26
"וישנס מתניו" מל"א י"ח ‎46
"קול דממה דקה" מל"א י"ט ‎12
"סר וזעֵף" מל"א כ"א ‎4
"הרצחת וגם ירשת" מל"א כ"א ‎19
"ויעל אליהו בסערה השמים" מל"ב ב' ‎11
"אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" מל"ב ב' ‎12
"כעת חיה" מל"ב ד' ‎16
"השלום זמרי הרג אדניו" מל"ב ט' ‎31
"ויקשו את ערפם" מל"ב י"ז ‎14
"משענת הקנה הרצוץ" מל"ב י"ח ‎21
"כי באו בנים עד משבר וכח אין ללידה" מל"ב י"ט ‎3
"בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון... קדוש ישראל" מל"ב י"ט ‎22-21
"כל שמעיה תצלנה שתי אזניו" מל"ב כ"א ‎12
"למקטן ועד גדול" מל"ב כ"ג ‎2 (כ"ה ‎26)

ספר עזרא

פרק א'

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
אלוהי ישראל הוא גם אלוהי העולם כולו.
לה' יש זיקה מיוחדת לעם ישראל והיא מתקיימת גם בגלות.
ה' לא נטש את עמו אחרי החורבן, ואחרי שהסתיים הזמן הקצוב לעונש הגלות, באה הגאולה.
הצהרת כורש מאפשרת את שיבת הגולים לארצם ואת בניין המקדש שחרב. כורש אף השיב לגולים את כלי המקדש שנשדדו על ידי נבוכדנצר מלך בבל.
הצהרת כורש חוזת בדה"ב ל"ו ‎23-33 וחותמת את אסופת ספרי המקרא (הקנון), כך שהיא מסתיימת בתקווה.

מושגים ונושאים להרחבה:
גלות וגאולה
אל אוניברסלי
שיבת ציון

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
עזרא א' ‎1, 5 העיר...את רוח...; לכל העיר האלהים את רוחו
עזרא א' ‎1 ויעבר קול בכל מלכותו
א' ‎3 מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה


דבה"ב ל"ו ‎23 מי בכם מכל עמו ה' אלקיו עמו ויעל.

מגילת אסתר

א' - י'

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
המגילה מספרת על הצלת יהודים שישבו בגולה מפורענות שזממו כנגדם אויביהם.
אלוהים (אף על פי שהוא לא נזכר במגילה) משגיח על עמו ומציל אותם מכל רע גם מחוץ לארץ ישראל.
הישועה באה כאשר אסתר, בהמרצת מרדכי מזדהה עם עמה, מסכנת את עצמה ופועלת בחכמה למען עמה.
מגילת אסתר עומדת בסימן "ונהפוך הוא": הכל קורה ההפך ממה שתכנן המן

מושגים ונושאים להרחבה:
משלוח מנות
"ונהפוך הוא"
חג פורים
שנאת הזר והיחס לשונה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
למגדול ועד קטן. א' ‎5
וחמתו בערה בו. א' ‎12
צורר היהודים. ג' ‎10, ח' ‎1
זעקה גדולה ומרה. ד' ‎1
רווח והצלה. ד', ‎14
כאשר אבדתי - אבדתי. ד' ‎16
עד חצי המלכות. ה' ‎3, 6
ספר הזכרונות ו' ‎1
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ו' ‎9, 11
אבל וחפוי ראש. ו' ‎12
לבקש על נפשו. ז' ‎7
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. ח' ‎16
ונהפוך הוא. ט' ‎1
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב
ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.
ט' ‎22
דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו. י' ‎3

מושגים מן המבוא למקרא לכתה ו':
נביאים ראשונים (שמותיהם)
טעמי המקרא - הטעמים המפסיקים סוף פסוק, אתנחתא
חמש מגילות - שמותיהן ומועדי הקריאה בהן.
פרשת השבוע, הפטרה.
קרי וכתיב
כתובים (ספר עזרא)
תנ"ך (תורה, נביאים, כתובים)
קונקורדנציה